Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič zaželal úspechy bakalárom digitálnych technológií

  01.07.2015
  Celkovo 18 študentov Inštitútu Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši dnes dostalo na pôde mikulášskej radnice bakalárske diplomy. Študentov a vedenie školy privítal na mestskom úrade viceprimátor Rudolf Urbanovič.
     Do rúk vysokoškolákov odboru digitálne technológie diplomy po slávnostnom sľube odovzdala riaditeľka inštitútu Jarmila Müllerová. „V inštitúte ste našli ľudí, ktorí vám ochotne odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti. V každom z vás sa snažili zanechať aj kúsok seba. Patríte medzi absolventov jednej z troch vysokých škôl pôsobiacich na území mesta. Cieľom otvorenia detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši bolo zachovať kontinuitu civilného vysokoškolského vzdelávania a uľahčiť jeho dostupnosť v regióne,“ konštatoval v príhovore Rudolf Urbanovič. Zástupca primátora poznamenal, že diplom má slúžiť ako odrazový mostík do budúcnosti. „Želám vám veľa síl do ďalších krokov, aby ste dosiahli po čo tom túžite. Verím, že ste schopní robiť správne rozhodnutia a ísť za vytýčeným cieľom. Nezabudnite na hodnoty, ktoré vám počas štúdia vštepovali učitelia a rodičia.“ Dekan fakulty Milan Dado potvrdil, že študenti splnili všetky náležitosti na udelenie titulu bakalár. „Počas dnešnej slávnosti vám vyjadrujem úctu, že ste ukončili štúdium. Vďaka patrí vašim rodičom, že vás počas študijných rokov podporovali. Vyštudovali ste odbor, v ktorom sa neustále dejú zmeny.  Využite poznatky, ktoré ste nadobudli pre udržateľnosť sveta, aby vás pokrok nezaviedol do slepej uličky. Oceňujem prácu s vami, ste tvoriví, vyžarujete veľa pozitívnej energie,“ dodal dekan.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Viceprimátor Rudolf Urbanovič zaželal úspechy bakalárom digitálnych technológií

  01.07.2015
  Celkovo 18 študentov Inštitútu Aurela Stodolu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši dnes dostalo na pôde mikulášskej radnice bakalárske diplomy. Študentov a vedenie školy privítal na mestskom úrade viceprimátor Rudolf Urbanovič.
     Do rúk vysokoškolákov odboru digitálne technológie diplomy po slávnostnom sľube odovzdala riaditeľka inštitútu Jarmila Müllerová. „V inštitúte ste našli ľudí, ktorí vám ochotne odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti. V každom z vás sa snažili zanechať aj kúsok seba. Patríte medzi absolventov jednej z troch vysokých škôl pôsobiacich na území mesta. Cieľom otvorenia detašovaného pracoviska Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši bolo zachovať kontinuitu civilného vysokoškolského vzdelávania a uľahčiť jeho dostupnosť v regióne,“ konštatoval v príhovore Rudolf Urbanovič. Zástupca primátora poznamenal, že diplom má slúžiť ako odrazový mostík do budúcnosti. „Želám vám veľa síl do ďalších krokov, aby ste dosiahli po čo tom túžite. Verím, že ste schopní robiť správne rozhodnutia a ísť za vytýčeným cieľom. Nezabudnite na hodnoty, ktoré vám počas štúdia vštepovali učitelia a rodičia.“ Dekan fakulty Milan Dado potvrdil, že študenti splnili všetky náležitosti na udelenie titulu bakalár. „Počas dnešnej slávnosti vám vyjadrujem úctu, že ste ukončili štúdium. Vďaka patrí vašim rodičom, že vás počas študijných rokov podporovali. Vyštudovali ste odbor, v ktorom sa neustále dejú zmeny.  Využite poznatky, ktoré ste nadobudli pre udržateľnosť sveta, aby vás pokrok nezaviedol do slepej uličky. Oceňujem prácu s vami, ste tvoriví, vyžarujete veľa pozitívnej energie,“ dodal dekan.
   

  Krok späť naspäť