Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Primátor vymenoval novú riaditeľku školy a uzavrel školský rok na ZŠ Janka Kráľa

  30.06.2015
  Základnej škole J. Kráľa v L. Mikuláši šéfuje nová riaditeľka. Júliusa Lichardusa, ktorý odišiel do starobného dôchodku, nahradila na základe výberového konania Eva Vondráková. Tej dnes oficiálne počas slávnostného ukončenia školského roka odovzdal menovací dekrét do funkcie riaditeľky primátor Ján Blcháč.
  Zároveň sa poďakoval zástupkyni školy Viere Hyblerovej, ktorá bola od 1. februára poverená riadením školy.
  Na ukončení školského roka v ZŠ Janka Kráľa sa s primátorom zúčastnil aj jeho zástupca Rudolf Urbanovič. Rozlúčili sa s 37 deviatakmi, ktorí úspešne naplnili v tomto školskom roku svoje základné vzdelanie. Primátor odovzdal žiakom vysvedčenia a zaželal dobrý štart do ďalšieho života.  
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Primátor vymenoval novú riaditeľku školy a uzavrel školský rok na ZŠ Janka Kráľa

  30.06.2015
  Základnej škole J. Kráľa v L. Mikuláši šéfuje nová riaditeľka. Júliusa Lichardusa, ktorý odišiel do starobného dôchodku, nahradila na základe výberového konania Eva Vondráková. Tej dnes oficiálne počas slávnostného ukončenia školského roka odovzdal menovací dekrét do funkcie riaditeľky primátor Ján Blcháč.
  Zároveň sa poďakoval zástupkyni školy Viere Hyblerovej, ktorá bola od 1. februára poverená riadením školy.
  Na ukončení školského roka v ZŠ Janka Kráľa sa s primátorom zúčastnil aj jeho zástupca Rudolf Urbanovič. Rozlúčili sa s 37 deviatakmi, ktorí úspešne naplnili v tomto školskom roku svoje základné vzdelanie. Primátor odovzdal žiakom vysvedčenia a zaželal dobrý štart do ďalšieho života.  
   

  Krok späť naspäť