Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci dali železnici zelenú

  25.06.2015
  Takmer 600-miliónová investícia Železníc Slovenskej republiky do preložky súčasnej železnice na juh od mesta dostala zelenú aj od poslancov mestského zastupiteľstva. Vytvorili tak predpoklad na zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h v úseku okolo Liptovského Mikuláša smerom do Popradu. 
  „Vzhľadom k výške investície a pokročilému štádiu jej prípravy by bolo zo strany radnice nezodpovedné akékoľvek váhanie, dokonca kladenie nereálnych podmienok investorovi,“ zdôraznil primátor Ján Blcháč. 
  Na zasadnutí mestského zastupiteľstva totiž vystúpil Ladislav Mlynarčík, predseda petičného výboru, ktorý vyzbieral podpisy v Petícii proti plánovanej výstavbe mosta v predĺžení ulice Belopotockého. Petícia bola doručená na mestský úrad 23. júna. „Mesto bude pri vybavovaní petície postupovať podľa Zákona o petičnom práve. Keďže investorom predmetnej výstavby mosta nie je mesto, radnica bude v prvom rade musieť podľa obsahu petície posúdiť príslušnosť na vybavenie. Teda či je primátor alebo mestské zastupiteľstvo tým príslušným orgánom, ktorý má kompetenciu petíciu vybaviť,“ informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Most má slúžiť ako prístupová cesta k budúcej železničnej stanici v južnej časti mesta a je už súčasťou dokumentácie investora, taktiež je zadefinovaný v územnom pláne mesta. „Prekládka trate umožní mestu využiť súčasný železničný zvršok ako miestnu komunikáciu a jedinečný cyklochodník. Zároveň sa ľuďom v meste otvorí prístup k Liptovskej Mare a budúcej mestskej pláži. Z terajšieho ťahu mestom sa môže stať jedinečná široká ulica, charakteru bulváru,“ konštatoval primátor. Tieto všetky výhody môže mesto v budúcnosti využiť v prípade, ak sa projekt modernizácie nezastaví. „Preto by požiadavka na riešenie mosta znamenala revíziu územného rozhodnutia z decembra 2008 na úseku Liptovský Mikuláš-Poprad so všetkými rizikami s týmto spojenými. Nechceme, aby sa z petície stala politická kauza,“ dodal Blcháč. Aj bývalý primátor A. Slafkovský na rokovaní potvrdil, že od mosta do Hlbokého nie je v súčasnosti nutné odstupovať, a že raz bude potrebný. 
  Na rokovaní bolo taktiež zrušené uznesenie mestského zastupiteľstva 93/2014. „Toto uznesenie sme považovali za zmätočné, keďže žiadalo zaradiť prioritne pred mostom na Belopotockého výstavbu miestnej komunikácie do investičného projektu železníc. Zrušenie uznesenia umožní pokračovanie prípravných prác projektu bez meškania termínov.“ Primátor podotkol, že po začatí modernizácie trate bude rokovať s investorom o optimalizácii dopravného spojenia budúcej železničnej a autobusovej dopravy.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci dali železnici zelenú

  25.06.2015
  Takmer 600-miliónová investícia Železníc Slovenskej republiky do preložky súčasnej železnice na juh od mesta dostala zelenú aj od poslancov mestského zastupiteľstva. Vytvorili tak predpoklad na zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h v úseku okolo Liptovského Mikuláša smerom do Popradu. 
  „Vzhľadom k výške investície a pokročilému štádiu jej prípravy by bolo zo strany radnice nezodpovedné akékoľvek váhanie, dokonca kladenie nereálnych podmienok investorovi,“ zdôraznil primátor Ján Blcháč. 
  Na zasadnutí mestského zastupiteľstva totiž vystúpil Ladislav Mlynarčík, predseda petičného výboru, ktorý vyzbieral podpisy v Petícii proti plánovanej výstavbe mosta v predĺžení ulice Belopotockého. Petícia bola doručená na mestský úrad 23. júna. „Mesto bude pri vybavovaní petície postupovať podľa Zákona o petičnom práve. Keďže investorom predmetnej výstavby mosta nie je mesto, radnica bude v prvom rade musieť podľa obsahu petície posúdiť príslušnosť na vybavenie. Teda či je primátor alebo mestské zastupiteľstvo tým príslušným orgánom, ktorý má kompetenciu petíciu vybaviť,“ informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Most má slúžiť ako prístupová cesta k budúcej železničnej stanici v južnej časti mesta a je už súčasťou dokumentácie investora, taktiež je zadefinovaný v územnom pláne mesta. „Prekládka trate umožní mestu využiť súčasný železničný zvršok ako miestnu komunikáciu a jedinečný cyklochodník. Zároveň sa ľuďom v meste otvorí prístup k Liptovskej Mare a budúcej mestskej pláži. Z terajšieho ťahu mestom sa môže stať jedinečná široká ulica, charakteru bulváru,“ konštatoval primátor. Tieto všetky výhody môže mesto v budúcnosti využiť v prípade, ak sa projekt modernizácie nezastaví. „Preto by požiadavka na riešenie mosta znamenala revíziu územného rozhodnutia z decembra 2008 na úseku Liptovský Mikuláš-Poprad so všetkými rizikami s týmto spojenými. Nechceme, aby sa z petície stala politická kauza,“ dodal Blcháč. Aj bývalý primátor A. Slafkovský na rokovaní potvrdil, že od mosta do Hlbokého nie je v súčasnosti nutné odstupovať, a že raz bude potrebný. 
  Na rokovaní bolo taktiež zrušené uznesenie mestského zastupiteľstva 93/2014. „Toto uznesenie sme považovali za zmätočné, keďže žiadalo zaradiť prioritne pred mostom na Belopotockého výstavbu miestnej komunikácie do investičného projektu železníc. Zrušenie uznesenia umožní pokračovanie prípravných prác projektu bez meškania termínov.“ Primátor podotkol, že po začatí modernizácie trate bude rokovať s investorom o optimalizácii dopravného spojenia budúcej železničnej a autobusovej dopravy.
   

  Krok späť naspäť