Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur

  17.06.2015
  Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal. 
  „Vzhľadom na to, že išlo o projekt za stovky tisíc eur z eurofondov, ktorý sa riešil medzi dvoma volebnými obdobiami, potrebovali sme sa uistiť, že koaliční i opoziční poslanci majú rovnaký názor na realizáciu depozitáru. Som rád, že jednomyseľne aj jedna, aj druhá strana poslancov zahlasovala za podpis zmluvy, a tak vyjadrili súhlas s realizáciou. Ja verím, že tento projekt sa nám podarí zrealizovať v dobrej kvalite a načas. Mesto chce predovšetkým vyčerpať tú maximálnu možnú mieru zdrojov z eurofondov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
  Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent z celkových oprávnených nákladov už v roku 2014. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby malo preto prebiehať už minulý rok. Externý dodávateľ, ktorý mal vysúťažiť zhotoviteľa stavebných prác, v dohodnutej štvormesačnej lehote zhotoviteľa pre mesto nevysúťažil. „Do 30. novembra 2014 mal byť vybraný zhotoviteľ. No výzva na súťaž bola podaná 28. novembra a zmluva s ním musela byť predĺžená až do prvého štvrťroku 2015,“ informovala poslankyňa Lucia Cukerová, ktorá vidí v dodržaní termínov zásadný problém. „Ide totiž o prostriedky, ktoré sú čerpané ešte z programového obdobia rokov 2007 – 2013 a tieto je potrebné do najneskôr 31. októbra 2015 dočerpať,“ ukončila. Zhotoviteľ MOLDA stavebná firma sa zaviazal v zmluve, ktorá už leží na stole primátora na podpis, stavebné práce uskutočniť do ôsmich týždňov. 
  Po zrealizovaní projektu by malo mať mestské múzeum nový zrekonštruovaný depozitár v hodnote takmer 840 tisíc eur. Budú v ňom uložené všetky artefakty, ktoré spravuje Múzeum Janka Kráľa.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci odsúhlasili realizáciu depozitáru v hodnote takmer 840 tisíc eur

  17.06.2015
  Mestské zastupiteľstvo včera schválilo zmluvu o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. Zároveň odporučilo primátorovi zmluvu podpísať. Všetci poslanci hlasovali za, jeden nezávislý poslanec sa hlasovania zdržal. 
  „Vzhľadom na to, že išlo o projekt za stovky tisíc eur z eurofondov, ktorý sa riešil medzi dvoma volebnými obdobiami, potrebovali sme sa uistiť, že koaliční i opoziční poslanci majú rovnaký názor na realizáciu depozitáru. Som rád, že jednomyseľne aj jedna, aj druhá strana poslancov zahlasovala za podpis zmluvy, a tak vyjadrili súhlas s realizáciou. Ja verím, že tento projekt sa nám podarí zrealizovať v dobrej kvalite a načas. Mesto chce predovšetkým vyčerpať tú maximálnu možnú mieru zdrojov z eurofondov,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
  Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent z celkových oprávnených nákladov už v roku 2014. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby malo preto prebiehať už minulý rok. Externý dodávateľ, ktorý mal vysúťažiť zhotoviteľa stavebných prác, v dohodnutej štvormesačnej lehote zhotoviteľa pre mesto nevysúťažil. „Do 30. novembra 2014 mal byť vybraný zhotoviteľ. No výzva na súťaž bola podaná 28. novembra a zmluva s ním musela byť predĺžená až do prvého štvrťroku 2015,“ informovala poslankyňa Lucia Cukerová, ktorá vidí v dodržaní termínov zásadný problém. „Ide totiž o prostriedky, ktoré sú čerpané ešte z programového obdobia rokov 2007 – 2013 a tieto je potrebné do najneskôr 31. októbra 2015 dočerpať,“ ukončila. Zhotoviteľ MOLDA stavebná firma sa zaviazal v zmluve, ktorá už leží na stole primátora na podpis, stavebné práce uskutočniť do ôsmich týždňov. 
  Po zrealizovaní projektu by malo mať mestské múzeum nový zrekonštruovaný depozitár v hodnote takmer 840 tisíc eur. Budú v ňom uložené všetky artefakty, ktoré spravuje Múzeum Janka Kráľa.
   

  Krok späť naspäť