Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Dom služieb v Liptovskom Mikuláši bude mať nového vlastníka

  05.06.2015
  Po takmer piatich rokoch neúspešných pokusov o odpredaj bude mať Dom služieb v centre Liptovského Mikuláša nového vlastníka. Po schválení deväťčlennou komisiou pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže sa ním stane spoločnosť Vincentis z Bratislavy.
     „Som rád, že predaj tejto nehnuteľnosti a okolitých pozemkov sa konečne stal reálnym. Jeho rekonštrukcia prispeje k oživeniu centra nášho mesta. Do siedmych dní od dnes sme povinní vyhlásiť výsledok súťaže a najneskôr do 90 dní uzatvoriť s víťazom kúpnu zmluvu,“ upozornil primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.
  Spoločnosť Vincentis ponúkla v súťaži za budovu s pozemkami milión a šesť tisíc eur. Podľa predloženého návrhu tam plánuje okrem obchodov zrealizovať aj nadstavbu exkluzívnych bytov, vybudovať parkovisko, detské ihrisko a zeleň. 
     „Urbanisticko-architektonický návrh bol vystavený pre verejnosť od 20. do 29. mája v priestoroch mestského úradu. K návrhu neboli na mesto doručené žiadne pripomienky verejnosti,“ uviedol predseda komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Pavel Bobák.
     Na Dom služieb v Liptovskom Mikuláši vyhlásila radnica až sedem súťaží. Ani jedna z predchádzajúcich šiestich, ktoré realizovalo bývalé vedenie mesta, nepriniesla investora, ktorý by zaň zaplatil celú sumu. V poslednej siedmej súťaži prejavila záujem o nehnuteľnosť jedna firma – Vincentis, s. r. o. Tá aj splnila všetky podmienky vrátane požadovanej ceny, ktorá zostala na úrovni z predchádzajúcej súťaže. Po podpise zmluvy s mestom tak odkúpi Dom služieb s pozemkami o výmere 11 856 metrov štvorcových.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Dom služieb v Liptovskom Mikuláši bude mať nového vlastníka

  05.06.2015
  Po takmer piatich rokoch neúspešných pokusov o odpredaj bude mať Dom služieb v centre Liptovského Mikuláša nového vlastníka. Po schválení deväťčlennou komisiou pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže sa ním stane spoločnosť Vincentis z Bratislavy.
     „Som rád, že predaj tejto nehnuteľnosti a okolitých pozemkov sa konečne stal reálnym. Jeho rekonštrukcia prispeje k oživeniu centra nášho mesta. Do siedmych dní od dnes sme povinní vyhlásiť výsledok súťaže a najneskôr do 90 dní uzatvoriť s víťazom kúpnu zmluvu,“ upozornil primátor L. Mikuláša Ján Blcháč.
  Spoločnosť Vincentis ponúkla v súťaži za budovu s pozemkami milión a šesť tisíc eur. Podľa predloženého návrhu tam plánuje okrem obchodov zrealizovať aj nadstavbu exkluzívnych bytov, vybudovať parkovisko, detské ihrisko a zeleň. 
     „Urbanisticko-architektonický návrh bol vystavený pre verejnosť od 20. do 29. mája v priestoroch mestského úradu. K návrhu neboli na mesto doručené žiadne pripomienky verejnosti,“ uviedol predseda komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Pavel Bobák.
     Na Dom služieb v Liptovskom Mikuláši vyhlásila radnica až sedem súťaží. Ani jedna z predchádzajúcich šiestich, ktoré realizovalo bývalé vedenie mesta, nepriniesla investora, ktorý by zaň zaplatil celú sumu. V poslednej siedmej súťaži prejavila záujem o nehnuteľnosť jedna firma – Vincentis, s. r. o. Tá aj splnila všetky podmienky vrátane požadovanej ceny, ktorá zostala na úrovni z predchádzajúcej súťaže. Po podpise zmluvy s mestom tak odkúpi Dom služieb s pozemkami o výmere 11 856 metrov štvorcových.
   

  Krok späť naspäť