Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Literárne talenty prednášali a tvorili na počesť súrodencov Rázusovcov

  05.06.2015
  Takmer stovka mladých literárnych talentov z Liptova dnes prejavila svoj vzťah k literatúre. Na počesť Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej-Martákovej súťažili v prednášaní poézie a prózy, niektorí sa však v súťaži Rázusovie Vrbica zaradili aj medzi autorov literárnych útvarov. 
     „Rázusovci sú súčasťou našej história a bolo by dobré, keby zostali aj súčasťou súčasnosti a budúcnosti, pretože ich odkaz je stále živý. Sú to autori, ktorí mali čo povedať v čase, keď žili a tvorili ale zároveň si nachádzajú svojich prijímateľov aj v súčasnej dobe či medzi deťmi, alebo dospelými,“ povedala riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého Marcela Feriančeková.
     Mladé literárne duše oprašujú počas súťažnej prehliadky výlučne texty liptovských autorov. Do súťaže sa môžu študenti základných a stredných škôl z Liptova zapojiť aj s vlastnou tvorbou. „Ich diela sú vzhľadom na vek veľmi kvalitné na mimoriadnej úrovni. Deti aj učitelia sa na túto súťaž vždy veľmi tešia. Na Liptove máme umelcov a spisovateľov, ktorí si to zaslúžia. Sú z Liptova a sú známi aj vonku vo svete a bolo by hanbou, keby kultúra bola taká úzkoprsá, že naši Liptáci by ani nevedeli, akých literátov tu majú,“ uviedla Eva Štofčíková z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
     Tento rok sa do Rázusovie Vrbice zapojilo 71 recitátorov a 18 autorov literárnych útvarov. Rázusovie Vrbica bola tento rok zorganizovaná aj na počesť 200.-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Literárne talenty prednášali a tvorili na počesť súrodencov Rázusovcov

  05.06.2015
  Takmer stovka mladých literárnych talentov z Liptova dnes prejavila svoj vzťah k literatúre. Na počesť Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej-Martákovej súťažili v prednášaní poézie a prózy, niektorí sa však v súťaži Rázusovie Vrbica zaradili aj medzi autorov literárnych útvarov. 
     „Rázusovci sú súčasťou našej história a bolo by dobré, keby zostali aj súčasťou súčasnosti a budúcnosti, pretože ich odkaz je stále živý. Sú to autori, ktorí mali čo povedať v čase, keď žili a tvorili ale zároveň si nachádzajú svojich prijímateľov aj v súčasnej dobe či medzi deťmi, alebo dospelými,“ povedala riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého Marcela Feriančeková.
     Mladé literárne duše oprašujú počas súťažnej prehliadky výlučne texty liptovských autorov. Do súťaže sa môžu študenti základných a stredných škôl z Liptova zapojiť aj s vlastnou tvorbou. „Ich diela sú vzhľadom na vek veľmi kvalitné na mimoriadnej úrovni. Deti aj učitelia sa na túto súťaž vždy veľmi tešia. Na Liptove máme umelcov a spisovateľov, ktorí si to zaslúžia. Sú z Liptova a sú známi aj vonku vo svete a bolo by hanbou, keby kultúra bola taká úzkoprsá, že naši Liptáci by ani nevedeli, akých literátov tu majú,“ uviedla Eva Štofčíková z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
     Tento rok sa do Rázusovie Vrbice zapojilo 71 recitátorov a 18 autorov literárnych útvarov. Rázusovie Vrbica bola tento rok zorganizovaná aj na počesť 200.-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
   

  Krok späť naspäť