Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Múzeum Janka Kráľa oslavuje šesťdesiatnicu

  03.06.2015
     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši oslavuje šesťdesiate výročie svojho vzniku. Primátor Ján Blcháč pri príležitosti jubilea slávnostne otvoril výstavu Šesťdesiat rokov slovom a obrazom.
     Vyjadril dôležitosť tejto jubilujúcej mestskej kultúrnej organizácii a udelil jej pamätnú medailu: „Mikulášske tradície sú veľmi bohaté, múzeum spravuje napríklad expozíciu Tatrína, ktorý je predchodcom Národnej rady Slovenskej republiky, spravuje tiež rodný dom Martina Rázusa. Ročne mesto prispieva na túto našu inštitúciu z mestského rozpočtu sumou cez stodvadsaťtisíc eur.
     Múzeum patrí medzi najstaršie kultúrne inštitúcie v Liptovskom Mikuláši, tiež ho môžeme zaradiť k najväčším mestským múzeám krajiny. Za posledných 20 rokov prešlo jeho expozíciami viac ako 440 tisíc milovníkov histórie a kultúry. „Naše múzeum je dôležitou súčasťou kultúrneho diania, vzdelávacieho procesu i turistického ruchu v našom meste. Návštevníkom ponúka štyri stále expozície, ale aj krátkodobé výstavy a v letnej sezóne aj prehliadku synagógy. Eviduje takmer 37 500 kusov zbierkových predmetov,“ informovala Iveta Blažeková z Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši.
     Najväčší záujem majú turisti o Mikulášsku mučiareň. Tá je venovaná súdnemu procesu zbojníckeho kapitána a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. „Súčasná expozičná ponuka múzea je naozaj pestrá. V období školských výletov a odborných exkurzií ju využívajú pedagógovia, žiaci a študenti z celého Slovenska,“ doplnila Blažeková. Od 24. júna budú inštalované vo výstavnej sieni Príbehy modrých svadobných šiat.
     Múzeum Janka Kráľa, ktorého zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, vzniklo  3. júna 1955. Išlo však len o vznik inštitúcie na papieri. Jej prvým riaditeľom a súčasne jediným pracovníkom bol Martin Martinček, vďaka ktorému bolo múzeum reálne otvorené v júli 1961.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Múzeum Janka Kráľa oslavuje šesťdesiatnicu

  03.06.2015
     Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši oslavuje šesťdesiate výročie svojho vzniku. Primátor Ján Blcháč pri príležitosti jubilea slávnostne otvoril výstavu Šesťdesiat rokov slovom a obrazom.
     Vyjadril dôležitosť tejto jubilujúcej mestskej kultúrnej organizácii a udelil jej pamätnú medailu: „Mikulášske tradície sú veľmi bohaté, múzeum spravuje napríklad expozíciu Tatrína, ktorý je predchodcom Národnej rady Slovenskej republiky, spravuje tiež rodný dom Martina Rázusa. Ročne mesto prispieva na túto našu inštitúciu z mestského rozpočtu sumou cez stodvadsaťtisíc eur.
     Múzeum patrí medzi najstaršie kultúrne inštitúcie v Liptovskom Mikuláši, tiež ho môžeme zaradiť k najväčším mestským múzeám krajiny. Za posledných 20 rokov prešlo jeho expozíciami viac ako 440 tisíc milovníkov histórie a kultúry. „Naše múzeum je dôležitou súčasťou kultúrneho diania, vzdelávacieho procesu i turistického ruchu v našom meste. Návštevníkom ponúka štyri stále expozície, ale aj krátkodobé výstavy a v letnej sezóne aj prehliadku synagógy. Eviduje takmer 37 500 kusov zbierkových predmetov,“ informovala Iveta Blažeková z Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši.
     Najväčší záujem majú turisti o Mikulášsku mučiareň. Tá je venovaná súdnemu procesu zbojníckeho kapitána a ľudového hrdinu Juraja Jánošíka. „Súčasná expozičná ponuka múzea je naozaj pestrá. V období školských výletov a odborných exkurzií ju využívajú pedagógovia, žiaci a študenti z celého Slovenska,“ doplnila Blažeková. Od 24. júna budú inštalované vo výstavnej sieni Príbehy modrých svadobných šiat.
     Múzeum Janka Kráľa, ktorého zriaďovateľom je mesto Liptovský Mikuláš, vzniklo  3. júna 1955. Išlo však len o vznik inštitúcie na papieri. Jej prvým riaditeľom a súčasne jediným pracovníkom bol Martin Martinček, vďaka ktorému bolo múzeum reálne otvorené v júli 1961.

  Krok späť naspäť