Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Poslanci zachraňovali hokejový klub pred krachom

  27.05.2015
     Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na neplánovanom zasadnutí 26. mája schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s., nepeňažným vkladom – pozemkom v hodnote 39 400 eur. Dôvodom tohto kroku bola predpokladaná výška záporného vlastného imania k 31. máju vo výške približne 36 tisíc eur.
     „Na zastupiteľstve sme zachraňovali hokejový klub, ktorý je pred krachom. Dlhodobo je v zlej finančnej situácii. Hrozilo by mu po prijatí novely zákona o reštrukturalizácii veľmi rýchla likvidácia,“ zdôraznil Blcháč.
     Zastupiteľstvo zároveň odvolalo riaditeľov mestských inštitúcií - Múzeum Janka Kráľa, Dom kultúry, Informačné centrum a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. „Som rád, že sme schválili uznesenie, ktoré zakladá novú éru poskytovania služieb našimi organizáciami. Tieto budú mať čoskoro možno staronových a možno nových riaditeľov, ktorí budú musieť predložiť projekty ich ďalšieho rozvoja vrátane opatrení, aby sme poskytované služby zefektívnili a zlepšili. Myslím, že po dlhých rokoch bol takýto reštart potrebný,“ vysvetlil prvý muž mesta.
  Uchádzači vo výberových konaniach predstavia projekty riadenia príslušnej inštitúcie na najbližšie štyri roky s dlhodobým výhľadom. Podľa Blcháča práve systém projektového riadenia sa osvedčil ako účinný nástroj napredovania a prináša výzvy, ciele a má zároveň motivačný efekt.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Poslanci zachraňovali hokejový klub pred krachom

  27.05.2015
     Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na neplánovanom zasadnutí 26. mája schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a. s., nepeňažným vkladom – pozemkom v hodnote 39 400 eur. Dôvodom tohto kroku bola predpokladaná výška záporného vlastného imania k 31. máju vo výške približne 36 tisíc eur.
     „Na zastupiteľstve sme zachraňovali hokejový klub, ktorý je pred krachom. Dlhodobo je v zlej finančnej situácii. Hrozilo by mu po prijatí novely zákona o reštrukturalizácii veľmi rýchla likvidácia,“ zdôraznil Blcháč.
     Zastupiteľstvo zároveň odvolalo riaditeľov mestských inštitúcií - Múzeum Janka Kráľa, Dom kultúry, Informačné centrum a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš. „Som rád, že sme schválili uznesenie, ktoré zakladá novú éru poskytovania služieb našimi organizáciami. Tieto budú mať čoskoro možno staronových a možno nových riaditeľov, ktorí budú musieť predložiť projekty ich ďalšieho rozvoja vrátane opatrení, aby sme poskytované služby zefektívnili a zlepšili. Myslím, že po dlhých rokoch bol takýto reštart potrebný,“ vysvetlil prvý muž mesta.
  Uchádzači vo výberových konaniach predstavia projekty riadenia príslušnej inštitúcie na najbližšie štyri roky s dlhodobým výhľadom. Podľa Blcháča práve systém projektového riadenia sa osvedčil ako účinný nástroj napredovania a prináša výzvy, ciele a má zároveň motivačný efekt.

  Krok späť naspäť