Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto hľadá dodávateľa na zneškodňovanie odpadu

  27.05.2015
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na neplánovanom rokovaní 26. mája schválili postup výberu dodávateľa na zneškodňovanie odpadu z mesta verejným obstarávaním.
     K tomuto kroku pristúpili po tom, ako mesto Liptovský Hrádok vypovedalo zmluvu na zneškodňovanie odpadu. Podľa nej sa odpad z Mikuláša vyváža na skládku pri Podturni, po vypovedaní zmluvy už iba do konca septembra.
     Poslanci ešte v apríli odporučili primátorovi Jánovi Blcháčovi zabezpečiť kontinuálne zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu z Liptovského Mikuláša po ukončení zmluvy s Liptovským Hrádkom pri využití všetkých dostupných možností.
     Liptovský Mikuláš po ukončení prevádzky skládky odpadov Veterná Poruba riešil zneškodňovanie odpadu uzatvorením zmluvy s Liptovským Hrádkom na dobu dvoch rokov. Po polroku ju Hrádok vypovedal. „Považujem to za výsledok chaotického riadenia odpadového hospodárstva za posledné roky. Teraz musíme zachraňovať to, čo sa zanedbalo,“ skonštatoval primátor Blcháč. Podľa jeho slov verejná súťaž vygeneruje takú cenu, ktorá nebude znamenať zvýšenie poplatkov pre občanov mesta a bude stabilizovať situáciu odpadového hospodárstva na 15 rokov.
     Do hodnoty zákazky je započítaný odvoz zložiek komunálneho odpadu z miesta ich zhromažďovania do zariadenia na ich zneškodnenie a ich zneškodnenie v tomto zariadení. Zvoz týchto zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš do miesta ich zhromažďovania sa bude vykonávať ako doposiaľ. Doba predmetu zákazky je 15 rokov. Dlhšia lehota zabezpečí mestu stále jednotkové ceny za ktorých sa bude počas celej lehoty plniť predmet zmluvy bez ohľadu na zmenu cien palív, skládok a podobne.
  Poslancov zároveň informoval, že sa pripravuje štúdiu, ktorá definitívne cez prepočty nákladov do budúcnosti okrem iného stanoví, aký model likvidácie odpadu by mohol byť využitý, aby nedochádzalo k zvyšovaniu poplatkov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto hľadá dodávateľa na zneškodňovanie odpadu

  27.05.2015
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na neplánovanom rokovaní 26. mája schválili postup výberu dodávateľa na zneškodňovanie odpadu z mesta verejným obstarávaním.
     K tomuto kroku pristúpili po tom, ako mesto Liptovský Hrádok vypovedalo zmluvu na zneškodňovanie odpadu. Podľa nej sa odpad z Mikuláša vyváža na skládku pri Podturni, po vypovedaní zmluvy už iba do konca septembra.
     Poslanci ešte v apríli odporučili primátorovi Jánovi Blcháčovi zabezpečiť kontinuálne zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu z Liptovského Mikuláša po ukončení zmluvy s Liptovským Hrádkom pri využití všetkých dostupných možností.
     Liptovský Mikuláš po ukončení prevádzky skládky odpadov Veterná Poruba riešil zneškodňovanie odpadu uzatvorením zmluvy s Liptovským Hrádkom na dobu dvoch rokov. Po polroku ju Hrádok vypovedal. „Považujem to za výsledok chaotického riadenia odpadového hospodárstva za posledné roky. Teraz musíme zachraňovať to, čo sa zanedbalo,“ skonštatoval primátor Blcháč. Podľa jeho slov verejná súťaž vygeneruje takú cenu, ktorá nebude znamenať zvýšenie poplatkov pre občanov mesta a bude stabilizovať situáciu odpadového hospodárstva na 15 rokov.
     Do hodnoty zákazky je započítaný odvoz zložiek komunálneho odpadu z miesta ich zhromažďovania do zariadenia na ich zneškodnenie a ich zneškodnenie v tomto zariadení. Zvoz týchto zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš do miesta ich zhromažďovania sa bude vykonávať ako doposiaľ. Doba predmetu zákazky je 15 rokov. Dlhšia lehota zabezpečí mestu stále jednotkové ceny za ktorých sa bude počas celej lehoty plniť predmet zmluvy bez ohľadu na zmenu cien palív, skládok a podobne.
  Poslancov zároveň informoval, že sa pripravuje štúdiu, ktorá definitívne cez prepočty nákladov do budúcnosti okrem iného stanoví, aký model likvidácie odpadu by mohol byť využitý, aby nedochádzalo k zvyšovaniu poplatkov.

  Krok späť naspäť