Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Červený kríž ocenil darcov krvi

  21.05.2015
     Slovenský červený kríž (SČK) územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom mesta Liptovský Mikuláš Rudolfom  Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského. Morálne ocenenie v podobe diamantovej plakety za 80 odberov si vyslúžili traja darcovia.
     „Ďakujem územnému spolku, ktorý zabezpečuje oceňovanie darcov. Darovanie krvi nie je len fráza, má hlbší význam. Ja za ním vidím záchranu života. Sám som darcom a podľa mňa je takéto ocenenie ocenením služby, solidárnosti a lojálnosti. Dovolím si využiť túto príležitosť a poďakovať sa nielen oceneným darcom, ale všetkým, čo darujú krv a poďakovať sa v mene všetkých, ktorí vďaka darcom krvi dostali život a sami nevedia, komu zaň vlastne môžu ďakovať, “ rozvinul viceprimátor Urbanovič myšlienku o anonymnom darcovstve, keď ľudia v núdzi dostávajú krv od niekoho, komu kvôli anonymite nebudú môcť za záchranu svojho života nikdy poďakovať.
     V Mikuláši odovzdali aj mimoriadne ocenenie – Kňazovického medailu, ktorá sa dáva pri 100 darcovských odberoch krvi. „Začínal som s darcovstvom ako študent na vysokej škole. Ďalšie kroky v oblasti darcovstva boli na základnej vojenskej službe, kde vznikla istá mimoriadna udalosť a ďalším impulzom po nejakej pauze k darovaniu bolo narodenie môjho syna, ktorý sa narodil s nejakými problémami a potreboval krv. Tak sa to tak spontánne rozbehlo, že som sa zastavil viac menej až pri tejto stovke. Je to pre mňa ocenenie celoživotného smerovania darcovstva,“  prezradil držiteľ Kňazovického medaily Artur Schwarcz z Liptovského Mikuláša.
     Prínos darcovstva vidí riaditeľka SČK územného spolku Liptov Marika Kubíková pre celú spoločnosť. „Tým, že darcovia sa pravidelne vracajú, celý náš štát má dostatok krvi nielen na darovanie, ale aj na výrobu rôznych krvných preparátov. Tak vieme zabezpečiť ľuďom v núdzi, ktorí sa ocitli napríklad po nejakej tragédii, havárii či ťažkej operácii alebo pôrode, pomoc darovaním bezprostredne, alebo krvnými preparátmi,“ dodala.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Červený kríž ocenil darcov krvi

  21.05.2015
     Slovenský červený kríž (SČK) územný spolok Liptov ocenil bezpríspevkových darcov krvi a dobrovoľníkov z mikulášskeho okresu. Predstaviteľky SČK spolu s viceprimátorom mesta Liptovský Mikuláš Rudolfom  Urbanovičom odovzdali darcom vzácnej tekutiny až 79 bronzových, strieborných a zlatých plakiet MUDr. Jana Janského. Morálne ocenenie v podobe diamantovej plakety za 80 odberov si vyslúžili traja darcovia.
     „Ďakujem územnému spolku, ktorý zabezpečuje oceňovanie darcov. Darovanie krvi nie je len fráza, má hlbší význam. Ja za ním vidím záchranu života. Sám som darcom a podľa mňa je takéto ocenenie ocenením služby, solidárnosti a lojálnosti. Dovolím si využiť túto príležitosť a poďakovať sa nielen oceneným darcom, ale všetkým, čo darujú krv a poďakovať sa v mene všetkých, ktorí vďaka darcom krvi dostali život a sami nevedia, komu zaň vlastne môžu ďakovať, “ rozvinul viceprimátor Urbanovič myšlienku o anonymnom darcovstve, keď ľudia v núdzi dostávajú krv od niekoho, komu kvôli anonymite nebudú môcť za záchranu svojho života nikdy poďakovať.
     V Mikuláši odovzdali aj mimoriadne ocenenie – Kňazovického medailu, ktorá sa dáva pri 100 darcovských odberoch krvi. „Začínal som s darcovstvom ako študent na vysokej škole. Ďalšie kroky v oblasti darcovstva boli na základnej vojenskej službe, kde vznikla istá mimoriadna udalosť a ďalším impulzom po nejakej pauze k darovaniu bolo narodenie môjho syna, ktorý sa narodil s nejakými problémami a potreboval krv. Tak sa to tak spontánne rozbehlo, že som sa zastavil viac menej až pri tejto stovke. Je to pre mňa ocenenie celoživotného smerovania darcovstva,“  prezradil držiteľ Kňazovického medaily Artur Schwarcz z Liptovského Mikuláša.
     Prínos darcovstva vidí riaditeľka SČK územného spolku Liptov Marika Kubíková pre celú spoločnosť. „Tým, že darcovia sa pravidelne vracajú, celý náš štát má dostatok krvi nielen na darovanie, ale aj na výrobu rôznych krvných preparátov. Tak vieme zabezpečiť ľuďom v núdzi, ktorí sa ocitli napríklad po nejakej tragédii, havárii či ťažkej operácii alebo pôrode, pomoc darovaním bezprostredne, alebo krvnými preparátmi,“ dodala.

  Krok späť naspäť