Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Pri kontajneroch neparkujte!

  20.05.2015
     Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.
     „Vyskytli sa tiež prípady, že vozidlá parkovali priamo medzi kontajnermi, napríklad na Hradišskej ulici, čo znemožnilo vysypať odpad i obyvateľom priľahlých bytových domov. Parkovanie pri kontajneroch tiež môže poškodiť jednotlivé vozidlá, najmä pri silnejšom vetre,“ upozorňuje riaditeľ VPS Dušan Grešo.
     Mestská polícia uvedené prípady rieši najskôr napomenutím, pri opakovaných prípadoch pristúpi aj k uloženiu pokút. „Žiadame preto vodičov, aby parkovali len na miestach na to určených,“ dodal náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Pri kontajneroch neparkujte!

  20.05.2015
     Verejnoprospešné služby a Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňujú motoristov, najmä na sídlisku Podbreziny, aby svoje vozidlá neparkovali v blízkosti kontajnerov na tuhý komunálny odpad a na separovaný zber. Vozidlá zaparkované pri kontajneroch znemožňujú pracovníkom VPS vysypať smetné nádoby.
     „Vyskytli sa tiež prípady, že vozidlá parkovali priamo medzi kontajnermi, napríklad na Hradišskej ulici, čo znemožnilo vysypať odpad i obyvateľom priľahlých bytových domov. Parkovanie pri kontajneroch tiež môže poškodiť jednotlivé vozidlá, najmä pri silnejšom vetre,“ upozorňuje riaditeľ VPS Dušan Grešo.
     Mestská polícia uvedené prípady rieši najskôr napomenutím, pri opakovaných prípadoch pristúpi aj k uloženiu pokút. „Žiadame preto vodičov, aby parkovali len na miestach na to určených,“ dodal náčelník mestskej polície Marián Jančuška.

  Krok späť naspäť