Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska

  19.05.2015
     Liptovský Mikuláš sa na tri dni stane centrom archivárov z celého Slovenska aj zahraničia. Na Liptov ich prilákala digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva, ktorá sa stala témou konferencie XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.
     „Každá takáto udalosť s medzinárodnou účasťou znamená pre naše mesto prezentáciu. Naše mesto dokáže v sebe skĺbiť ponuku na organizáciu takýchto podujatí spolu s možnosťami na spoznávanie slovenskej histórie aj krás našej krajiny. Archivári denne pracujú s historickými dokumentami, k vzniku ktorých výrazným spôsobom prispel v minulosti aj Liptovský Mikuláš. Štúrovci u nás založili spolok Tatrín, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil nielen prvú knižnicu na Slovensku, ale aj ochotnícke divadlo. Nesmieme zabúdať ani na významné historické míľniky ako je 1. máj 1918 a prijatie Žiadostí slovenského národa. Dnes naše mesto a región k histórii ponúka aj krásy prírody a športové vyžitie. Pred návštevníkmi sa môžeme prezentovať aj ako mesto olympijských víťazov,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej spoločnosti archivárov odovzdal prvý muž mesta pamätnú plaketu do rúk predsedníčky spoločnosti Márii Grófovej.
     Mesto zabezpečilo návštevníkom prehliadku historickým centrom so sprievodcami z Informačného centra. Počas konferencie tak nebudú archivári len diskutovať o modernizácii slovenského archívnictva alebo prepájaní analógovej minulosti s digitálnou budúcnosťou, kde vystúpia aj prednášajúci z Rakúska, Maďarska, Poľska či susedných Čiech.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  V Mikuláši sa stretli archivári z celého Slovenska

  19.05.2015
     Liptovský Mikuláš sa na tri dni stane centrom archivárov z celého Slovenska aj zahraničia. Na Liptov ich prilákala digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva, ktorá sa stala témou konferencie XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.
     „Každá takáto udalosť s medzinárodnou účasťou znamená pre naše mesto prezentáciu. Naše mesto dokáže v sebe skĺbiť ponuku na organizáciu takýchto podujatí spolu s možnosťami na spoznávanie slovenskej histórie aj krás našej krajiny. Archivári denne pracujú s historickými dokumentami, k vzniku ktorých výrazným spôsobom prispel v minulosti aj Liptovský Mikuláš. Štúrovci u nás založili spolok Tatrín, Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil nielen prvú knižnicu na Slovensku, ale aj ochotnícke divadlo. Nesmieme zabúdať ani na významné historické míľniky ako je 1. máj 1918 a prijatie Žiadostí slovenského národa. Dnes naše mesto a región k histórii ponúka aj krásy prírody a športové vyžitie. Pred návštevníkmi sa môžeme prezentovať aj ako mesto olympijských víťazov,“ povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenskej spoločnosti archivárov odovzdal prvý muž mesta pamätnú plaketu do rúk predsedníčky spoločnosti Márii Grófovej.
     Mesto zabezpečilo návštevníkom prehliadku historickým centrom so sprievodcami z Informačného centra. Počas konferencie tak nebudú archivári len diskutovať o modernizácii slovenského archívnictva alebo prepájaní analógovej minulosti s digitálnou budúcnosťou, kde vystúpia aj prednášajúci z Rakúska, Maďarska, Poľska či susedných Čiech.

  Krok späť naspäť