Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  O Dom služieb prejavil záujem jeden investor

  18.05.2015
  O kúpu Domu služieb a okolitých pozemkov v centre Liptovského Mikuláša prejavila záujem spoločnosť Vincentis z Bratislavy. Ponúkla milión a šesť tisíc eur. 
     „Predložený návrh predstavuje kvalitatívne zlepšenie urbanisticko-architektonických podmienok v tejto oblasti. Okrem obchodov a služieb ponúka aj nadstavbu exkluzívnych bytov, detské ihrisko a zeleň,“ uviedol predseda komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Pavel Bobák. Návrh rieši pešie prepojenia a zachováva zaužívané smery pohybov chodcov. Na západnej strane má byť parkovisko pre 138 áut a na východnej strane ďalších 54 parkovacích miest. 
     Komisia skonštatovala, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže. Investor musí zrealizovať celý zámer do konca roku 2020.
      „Súťažné podklady si prevzalo šesť firiem. Ponuku nakoniec zaslala jedna. Aj to svedčí o tom, že nejde o žiadne nereálne pokusy. Napomohla k tomu určite aj zmena pri výške zábezpeky. Návrh je zaujímavý a realizovateľný v stanovených termínoch,“ zdôraznil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč po dnešnom otváraní súťažných obálok.
     Vystavený architektonický návrh si môže verejnosť pozrieť v priestoroch mestského úradu do konca mája. Vyhodnotenie celej súťaže je naplánované na 5. júna.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  O Dom služieb prejavil záujem jeden investor

  18.05.2015
  O kúpu Domu služieb a okolitých pozemkov v centre Liptovského Mikuláša prejavila záujem spoločnosť Vincentis z Bratislavy. Ponúkla milión a šesť tisíc eur. 
     „Predložený návrh predstavuje kvalitatívne zlepšenie urbanisticko-architektonických podmienok v tejto oblasti. Okrem obchodov a služieb ponúka aj nadstavbu exkluzívnych bytov, detské ihrisko a zeleň,“ uviedol predseda komisie pre vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Pavel Bobák. Návrh rieši pešie prepojenia a zachováva zaužívané smery pohybov chodcov. Na západnej strane má byť parkovisko pre 138 áut a na východnej strane ďalších 54 parkovacích miest. 
     Komisia skonštatovala, že záujemca splnil všetky podmienky súťaže. Investor musí zrealizovať celý zámer do konca roku 2020.
      „Súťažné podklady si prevzalo šesť firiem. Ponuku nakoniec zaslala jedna. Aj to svedčí o tom, že nejde o žiadne nereálne pokusy. Napomohla k tomu určite aj zmena pri výške zábezpeky. Návrh je zaujímavý a realizovateľný v stanovených termínoch,“ zdôraznil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč po dnešnom otváraní súťažných obálok.
     Vystavený architektonický návrh si môže verejnosť pozrieť v priestoroch mestského úradu do konca mája. Vyhodnotenie celej súťaže je naplánované na 5. júna.
   

  Krok späť naspäť