Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky

  14.05.2015
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši budú na júnovom rokovaní už pracovať s materiálmi elektronicky. Veľké kopy papiera na poslaneckých laviciach nahradia notebooky. Radnica sa tak v súčasnej dobe informatizácie snaží správať ekonomicky ale aj ekologicky.
     Umožní to zmena rokovacieho poriadku, ktorú schválil miestny mestský parlament. Takzvané elektronické zastupiteľstvo umožní poslancom získať jednoduchší prístup aj k všeobecne-záväzným právnym predpisov, vnútorným normám mesta a ďalším informáciám, ktoré potrebujú pri svojej práci.
     „Poslancom je potrebné k práci vytvoriť primerané a hlavne technicky potrebné podmienky. Dnes je už takmer samozrejmosťou mať doma vlastné počítačové vybavenie, čo sa u poslancov mesta očakáva, ale jeho využitie pre potreby prepojenia s mestským informačným systémom by bolo zložité,“ uviedol primátor Ján Blcháč. Integritu zabezpečia len rovnaké PC, rovnaký operačný systém, jednotné nastavenia, zabezpečené prístupy a originálne kancelárske programy.
     S týmto zámerom mesto zakúpilo jednotnú zostavu notebookov pre novozvolených poslancov mesta. Cena jedného notebooku na primeranej úrovni vyšla na 470 eur, pričom záruka od dodávateľa na jeho fungovanie je po celé štyri 4 roky práce poslanca pre mesto.
     Doteraz mesto vynakladalo veľké náklady na samotnú tlač materiálov pre potreby mestskej rady a zastupiteľstva a ich distribúciu. Len v roku 2014 vytlačilo takmer 150 tisíc listov papiera. Stovky eur stál aj samotný rozvoz materiálov. Do prípravy zastupiteľstva museli byť zapojení viacerí zamestnanci, ktorí teraz budú tento čas venovať svojej práci. „Modernizácia práce by sa mala v budúcnosti odraziť i v kvalite informácií, rozhodovania a prínosu práce poslancov pre svojich voličov,“ uzavrel primátor Blcháč.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  V Mikuláši vymenia poslanci papiere za notebooky

  14.05.2015
     Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši budú na júnovom rokovaní už pracovať s materiálmi elektronicky. Veľké kopy papiera na poslaneckých laviciach nahradia notebooky. Radnica sa tak v súčasnej dobe informatizácie snaží správať ekonomicky ale aj ekologicky.
     Umožní to zmena rokovacieho poriadku, ktorú schválil miestny mestský parlament. Takzvané elektronické zastupiteľstvo umožní poslancom získať jednoduchší prístup aj k všeobecne-záväzným právnym predpisov, vnútorným normám mesta a ďalším informáciám, ktoré potrebujú pri svojej práci.
     „Poslancom je potrebné k práci vytvoriť primerané a hlavne technicky potrebné podmienky. Dnes je už takmer samozrejmosťou mať doma vlastné počítačové vybavenie, čo sa u poslancov mesta očakáva, ale jeho využitie pre potreby prepojenia s mestským informačným systémom by bolo zložité,“ uviedol primátor Ján Blcháč. Integritu zabezpečia len rovnaké PC, rovnaký operačný systém, jednotné nastavenia, zabezpečené prístupy a originálne kancelárske programy.
     S týmto zámerom mesto zakúpilo jednotnú zostavu notebookov pre novozvolených poslancov mesta. Cena jedného notebooku na primeranej úrovni vyšla na 470 eur, pričom záruka od dodávateľa na jeho fungovanie je po celé štyri 4 roky práce poslanca pre mesto.
     Doteraz mesto vynakladalo veľké náklady na samotnú tlač materiálov pre potreby mestskej rady a zastupiteľstva a ich distribúciu. Len v roku 2014 vytlačilo takmer 150 tisíc listov papiera. Stovky eur stál aj samotný rozvoz materiálov. Do prípravy zastupiteľstva museli byť zapojení viacerí zamestnanci, ktorí teraz budú tento čas venovať svojej práci. „Modernizácia práce by sa mala v budúcnosti odraziť i v kvalite informácií, rozhodovania a prínosu práce poslancov pre svojich voličov,“ uzavrel primátor Blcháč.

  Krok späť naspäť