Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu

  14.05.2015
     Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na rokovaní 14. mája uložilo hlavnej  kontrolórke predložiť do 21. mája právny názor na súdny spor so spoločnosťou AKT, ktorá žiada od mesta vyplatiť takmer 300 tisíc eur.
     Podľa stanoviska spoločnosti ide o pohľadávku, ktorá mala v minulosti vzniknúť realizátorovi stavby počas rekonštrukcie Základnej školy na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši. Firma AKT v žalobe napadla postup bývalého vedenia mesta v súvislosti so zápočtom vzájomných pohľadávok.
     Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti pre druhý polrok, kedy by mala hlavná kontrolórka zrealizovať šesť kontrol. Preverí poskytnutie dotácií mesta právnickým a fyzickým osobám, stav a vývoj dlhu, plnenie uznesení a vybavovanie petícií a sťažností.
     Budovy bytového podniku na Námestí osloboditeľov sa pokúsi mesto odpredať v obchodnej verejnej súťaži s minimálnou cenou 505 tisíc eur. Zastupiteľstvo zároveň znížilo zábezpeku z 20 na 10 percent minimálnej ceny, aby tak umožnilo prihlásiť sa väčšiemu počtu prípadných záujemcov. Cena pozemkov je ohodnotená na 280 tisíc eur. Na potrebe predaja týchto chátrajúcich budov sa zhodla koalícia aj opozícia.
     Primátor Ján Blcháč informoval zastupiteľstvo, že prokuratúra sa naďalej zaoberá zisteniami hlavnej kontrolórky o priebehu hlasovania pri schvaľovaní zmeny územného plánu, ktorý súvisel s vypustením možnosti výstavby heliportu na území mesta. Podľa jeho slov mesto počká na definitívne stanovisko a bude ho rešpektovať.
     V dozornej rade spoločnosti Tranoscius, a. s., bude mesto ako akcionára zastupovať primátor Ján Blcháč. Novým predsedom komisie životného prostredia a zdravia sa stal poslanec za Smer-SD Miroslav Neset. Doterajší predseda nezávislý poslanec Matej Géci požiadal o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov, zostáva však členom komisie. Za nového člena predstavenstva Televízie Liptov zvolili poslanci Sylviu Cukerovú (Smer-SD).

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Zastupiteľstvo požiadalo kontrolórku o stanovisko k niekoľkostotisícovému súdnemu sporu

  14.05.2015
     Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši na rokovaní 14. mája uložilo hlavnej  kontrolórke predložiť do 21. mája právny názor na súdny spor so spoločnosťou AKT, ktorá žiada od mesta vyplatiť takmer 300 tisíc eur.
     Podľa stanoviska spoločnosti ide o pohľadávku, ktorá mala v minulosti vzniknúť realizátorovi stavby počas rekonštrukcie Základnej školy na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši. Firma AKT v žalobe napadla postup bývalého vedenia mesta v súvislosti so zápočtom vzájomných pohľadávok.
     Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti pre druhý polrok, kedy by mala hlavná kontrolórka zrealizovať šesť kontrol. Preverí poskytnutie dotácií mesta právnickým a fyzickým osobám, stav a vývoj dlhu, plnenie uznesení a vybavovanie petícií a sťažností.
     Budovy bytového podniku na Námestí osloboditeľov sa pokúsi mesto odpredať v obchodnej verejnej súťaži s minimálnou cenou 505 tisíc eur. Zastupiteľstvo zároveň znížilo zábezpeku z 20 na 10 percent minimálnej ceny, aby tak umožnilo prihlásiť sa väčšiemu počtu prípadných záujemcov. Cena pozemkov je ohodnotená na 280 tisíc eur. Na potrebe predaja týchto chátrajúcich budov sa zhodla koalícia aj opozícia.
     Primátor Ján Blcháč informoval zastupiteľstvo, že prokuratúra sa naďalej zaoberá zisteniami hlavnej kontrolórky o priebehu hlasovania pri schvaľovaní zmeny územného plánu, ktorý súvisel s vypustením možnosti výstavby heliportu na území mesta. Podľa jeho slov mesto počká na definitívne stanovisko a bude ho rešpektovať.
     V dozornej rade spoločnosti Tranoscius, a. s., bude mesto ako akcionára zastupovať primátor Ján Blcháč. Novým predsedom komisie životného prostredia a zdravia sa stal poslanec za Smer-SD Miroslav Neset. Doterajší predseda nezávislý poslanec Matej Géci požiadal o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov, zostáva však členom komisie. Za nového člena predstavenstva Televízie Liptov zvolili poslanci Sylviu Cukerovú (Smer-SD).

  Krok späť naspäť