Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto prehralo súdny spor

  13.05.2015
  Mesto prehralo ďalší súdny spor. Tento raz nebolo úspešné proti spoločnosti FIN.M.O.S., ktorú ešte v apríli 2013 žalovalo o vydanie bezdôvodného obohatenia za prenájom priestorov pre zariadenia mestského rozhlasu. 
     „Od začiatku išlo o nezmyselnú žalobu zo strany bývalého vedenia mesta. Zmluvy jasne hovorili o právach a povinnostiach oboch strán, čo nakoniec skonštatovali aj súdy. Radnica tak prišla o ďalšie peniaze, ktoré sme museli uhradiť ako trovy konania,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Tak Okresný súd Bratislava III ako aj Krajský súd v Bratislave sa s návrhom mesta ako žalobcu nestotožnili a žalobu v plnom rozsahu zamietli. Mesto v roku 2013 požadovalo od spoločnosti FIN.M.O.S. zaplatiť sumu 2593 eur za prenájom priestorov na mestskom úrade a v jednotlivých kultúrnych domoch v mestských častiach, kde boli umiestnené počítačové zariadenia na prevádzkovanie rozhlasu. Obidva súdy skonštatovali, že medzi mestom a spoločnosťou bola riadne uzatvorená zmluva o nájme počítačových zostáv za jedno euro a taktiež sa obe strany dohodli na tom, že mesto ako nájomca nie je oprávnený požadovať akékoľvek náklady vynaložené v súvislosti s nájmom.
     Podľa krajského súdu taktiež mesto nepreukázalo, že vypovedaním nájomnej zmluvy by došlo k obohateniu spoločnosti, keďže mestu nič nebránilo v tom, aby prenajaté zariadenia po vypovedaní zmluvy vrátil firme a nenechával ich ďalej vo svojich nehnuteľnostiach.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto prehralo súdny spor

  13.05.2015
  Mesto prehralo ďalší súdny spor. Tento raz nebolo úspešné proti spoločnosti FIN.M.O.S., ktorú ešte v apríli 2013 žalovalo o vydanie bezdôvodného obohatenia za prenájom priestorov pre zariadenia mestského rozhlasu. 
     „Od začiatku išlo o nezmyselnú žalobu zo strany bývalého vedenia mesta. Zmluvy jasne hovorili o právach a povinnostiach oboch strán, čo nakoniec skonštatovali aj súdy. Radnica tak prišla o ďalšie peniaze, ktoré sme museli uhradiť ako trovy konania,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Tak Okresný súd Bratislava III ako aj Krajský súd v Bratislave sa s návrhom mesta ako žalobcu nestotožnili a žalobu v plnom rozsahu zamietli. Mesto v roku 2013 požadovalo od spoločnosti FIN.M.O.S. zaplatiť sumu 2593 eur za prenájom priestorov na mestskom úrade a v jednotlivých kultúrnych domoch v mestských častiach, kde boli umiestnené počítačové zariadenia na prevádzkovanie rozhlasu. Obidva súdy skonštatovali, že medzi mestom a spoločnosťou bola riadne uzatvorená zmluva o nájme počítačových zostáv za jedno euro a taktiež sa obe strany dohodli na tom, že mesto ako nájomca nie je oprávnený požadovať akékoľvek náklady vynaložené v súvislosti s nájmom.
     Podľa krajského súdu taktiež mesto nepreukázalo, že vypovedaním nájomnej zmluvy by došlo k obohateniu spoločnosti, keďže mestu nič nebránilo v tom, aby prenajaté zariadenia po vypovedaní zmluvy vrátil firme a nenechával ich ďalej vo svojich nehnuteľnostiach.
   

  Krok späť naspäť