Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Blcháč: Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slovensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých

  08.05.2015
    Príhovor primátora Liptovského Mikuláša Ján Blcháča počas celonárodných osláv 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a Dňa víťazstva nad fašizmom.

  Vážení priami účastníci protifašistického odboja,
  vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, Excelencie, ctení hostia, dámy a páni, milí občania,

     predovšetkým mi, prosím, dovoľte vás ubezpečiť, že pre nás, obyvateľov Liptova a Liptovského Mikuláša, je veľkou cťou privítať vás tu pod Tatrami a v našom meste práve dnes, 8. mája, v tento historicky významný deň, ktorý je sviatkom všetkých členských krajín Európskej únie, všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na svete.
     Stretávame sa na pôde posvätnej pre každého odporcu násilia, ničenia, vraždenia, nenávisti a netolerancie. Práve s týmito pojmami zvykneme spájať udalosti, ktoré sa skrývajú za slovom „vojna“. Tá najkrutejšia a najničivejšia, šesť rokov trvajúca vojnová epizóda v histórii ľudskej civilizácie, neobišla ani tento nádherný kút Slovenska.     
     Sme hrdí na to, že päťročný cyklus usporiadania celonárodných osláv dnešného sviatku víťazstva nad fašizmom práve tu, pod Liptovskými hoľami, sa stáva tradíciou. A nie je to náhoda, veď práve v našom Liptove, i tu, v našom meste, sa udalosti protifašistického odboja natrvalo zapísali do osudov mnohých rodín i jednotlivcov. Mnohí poslúchli volanie srdca a vysoko do hôr vyniesli pochodeň Slobody. Tak sa do našej národnej i európskej histórie natrvalo zapísali liptovské vrchy Ostrô, Sidorovo, Prašivá, Chabenec, Kráľova hoľa i toto malebné podnožie kráľa slovenských vrchov – Kriváňa. Náš Liptov a jeho hory poskytli útulok i ochranu raneným, ustatým, umierajúcim, ľuďom čakajúcim na oslobodenie a slobodu. Tá k nám, do Liptova, po krutých bojoch a ťažkých obetiach, zavítala v apríli 1945.
     Smutné dôkazy o ich intenzite nachádzame na tomto mieste piety, nad naším mestom, v Háji Nicovô, kde tu, bližšie k nebu, svoj večný sen o Slobode sníva 1 369 hrdinov, čo sa jej nikdy nedožili.
     Vážení hostia, dovoľte mi poďakovať sa všetkým vám, ktorí ste prišli vzdať úctu žijúcim účastníkom nášho spoločného zápasu o slobodu i tým hrdinom, ktorí sa tiež chceli vrátiť domov, k svojim rodičom, manželkám, deťom, priateľom a s nimi si vychutnávať plody slobodného života. Ich sen o živote v mieri sa nenaplnil. Zostali naveky odpočívať tu, v liptovskej zemi.
     Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slovensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých.  Buďme v strehu a nezabúdajme!
     To bude náš najväčší záväzok voči všetkým miliónom obetí fašistickej zloby a krutovlády, voči ich strateným životom, ktoré považujeme za najsvätejšie dary na oltár nášho mesta, našej vlasti a slobodnej Európy.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Blcháč: Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slovensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých

  08.05.2015
    Príhovor primátora Liptovského Mikuláša Ján Blcháča počas celonárodných osláv 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a Dňa víťazstva nad fašizmom.

  Vážení priami účastníci protifašistického odboja,
  vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, Excelencie, ctení hostia, dámy a páni, milí občania,

     predovšetkým mi, prosím, dovoľte vás ubezpečiť, že pre nás, obyvateľov Liptova a Liptovského Mikuláša, je veľkou cťou privítať vás tu pod Tatrami a v našom meste práve dnes, 8. mája, v tento historicky významný deň, ktorý je sviatkom všetkých členských krajín Európskej únie, všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na svete.
     Stretávame sa na pôde posvätnej pre každého odporcu násilia, ničenia, vraždenia, nenávisti a netolerancie. Práve s týmito pojmami zvykneme spájať udalosti, ktoré sa skrývajú za slovom „vojna“. Tá najkrutejšia a najničivejšia, šesť rokov trvajúca vojnová epizóda v histórii ľudskej civilizácie, neobišla ani tento nádherný kút Slovenska.     
     Sme hrdí na to, že päťročný cyklus usporiadania celonárodných osláv dnešného sviatku víťazstva nad fašizmom práve tu, pod Liptovskými hoľami, sa stáva tradíciou. A nie je to náhoda, veď práve v našom Liptove, i tu, v našom meste, sa udalosti protifašistického odboja natrvalo zapísali do osudov mnohých rodín i jednotlivcov. Mnohí poslúchli volanie srdca a vysoko do hôr vyniesli pochodeň Slobody. Tak sa do našej národnej i európskej histórie natrvalo zapísali liptovské vrchy Ostrô, Sidorovo, Prašivá, Chabenec, Kráľova hoľa i toto malebné podnožie kráľa slovenských vrchov – Kriváňa. Náš Liptov a jeho hory poskytli útulok i ochranu raneným, ustatým, umierajúcim, ľuďom čakajúcim na oslobodenie a slobodu. Tá k nám, do Liptova, po krutých bojoch a ťažkých obetiach, zavítala v apríli 1945.
     Smutné dôkazy o ich intenzite nachádzame na tomto mieste piety, nad naším mestom, v Háji Nicovô, kde tu, bližšie k nebu, svoj večný sen o Slobode sníva 1 369 hrdinov, čo sa jej nikdy nedožili.
     Vážení hostia, dovoľte mi poďakovať sa všetkým vám, ktorí ste prišli vzdať úctu žijúcim účastníkom nášho spoločného zápasu o slobodu i tým hrdinom, ktorí sa tiež chceli vrátiť domov, k svojim rodičom, manželkám, deťom, priateľom a s nimi si vychutnávať plody slobodného života. Ich sen o živote v mieri sa nenaplnil. Zostali naveky odpočívať tu, v liptovskej zemi.
     Učiňme všetko pre to, aby sme sa v súčasnom mierovom Slovensku a v mierovej Európe nestali nepriateľmi seba samých.  Buďme v strehu a nezabúdajme!
     To bude náš najväčší záväzok voči všetkým miliónom obetí fašistickej zloby a krutovlády, voči ich strateným životom, ktoré považujeme za najsvätejšie dary na oltár nášho mesta, našej vlasti a slobodnej Európy.

  Krok späť naspäť