Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mikulášska radnica sa pýta obyvateľov, čo by v meste zmenili

  06.05.2015
     Radnica v Liptovskom Mikuláši chce poznať názor občanov na kvalitu života v meste, spôsob trávenia voľného času. Zaujíma sa aj o ich pohľad na ďalší rozvoj mesta. V májovom vydaní mesačníka Mikuláš každá domácnosť a firma dostala  anketový hárok. Na otázky je možné odpovedať aj elektronicky na webovej stránke mesta.
     „Obyvatelia majú takto možnosť priamo vstúpiť do spolurozhodovania o tom, ako bude Liptovský Mikuláš v najbližších rokoch vyzerať. Mesto patrí ľuďom a práve oni by mali jasne povedať, ktorou cestou si predstavujú jeho rozvoj,“ zdôraznil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč a podotkol, že ide o aktivitu, ktorú avizoval ešte pred voľbami. „Jasne som povedal, že ak máme v meste robiť zásadné zmeny, potrebujeme na to poznať názor ľudí,“ dodal.
     Prieskum bude slúžiť pre potreby aktualizácii strategického dokumentu – Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020. Vyplnené hárky môžu občania odovzdať do 15. mája na vyznačených zberných miestach: Mestský úrad – Centrum služieb občanov, Informačné centrum, STOP SHOP, TESCO, Dom Matice slovenskej a predajňa Billa na Podbrezinách. Rovnako ho môžu doručiť aj poslancom za ich mestskú časť. Tí, ktorí bývajú v bytových domoch, môžu hárky odovzdať aj domovým dôverníkom, ktorých mesto listom požiadalo o pomoc.
     „Len za prvý deň využilo možnosť vyplniť anketu elektronicky na našom webe viac ako sto ľudí. Dokonca máme už od poslancov avízo, že hneď potom, ako ľudia hárky dostali, vyplnili ich a v ten deň im ich aj odovzdali. Som nesmierne rád, že takto pristúpili k našej aktivite, ktorej cieľom je, aby sme vytvorili lepšie mesto pre všetkých,“ uzavrel primátor Blcháč.
     Vedenie mesta sa v týchto dňoch stretáva aj so zástupcami občanov jednotlivých mestských častí, aby naplánovali aktivity mesta v súlade s očakávaniami obyvateľov a napĺňaním volebného programu na roky 2015 až 2018, ktorý získal úspech.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mikulášska radnica sa pýta obyvateľov, čo by v meste zmenili

  06.05.2015
     Radnica v Liptovskom Mikuláši chce poznať názor občanov na kvalitu života v meste, spôsob trávenia voľného času. Zaujíma sa aj o ich pohľad na ďalší rozvoj mesta. V májovom vydaní mesačníka Mikuláš každá domácnosť a firma dostala  anketový hárok. Na otázky je možné odpovedať aj elektronicky na webovej stránke mesta.
     „Obyvatelia majú takto možnosť priamo vstúpiť do spolurozhodovania o tom, ako bude Liptovský Mikuláš v najbližších rokoch vyzerať. Mesto patrí ľuďom a práve oni by mali jasne povedať, ktorou cestou si predstavujú jeho rozvoj,“ zdôraznil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč a podotkol, že ide o aktivitu, ktorú avizoval ešte pred voľbami. „Jasne som povedal, že ak máme v meste robiť zásadné zmeny, potrebujeme na to poznať názor ľudí,“ dodal.
     Prieskum bude slúžiť pre potreby aktualizácii strategického dokumentu – Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš do roku 2020. Vyplnené hárky môžu občania odovzdať do 15. mája na vyznačených zberných miestach: Mestský úrad – Centrum služieb občanov, Informačné centrum, STOP SHOP, TESCO, Dom Matice slovenskej a predajňa Billa na Podbrezinách. Rovnako ho môžu doručiť aj poslancom za ich mestskú časť. Tí, ktorí bývajú v bytových domoch, môžu hárky odovzdať aj domovým dôverníkom, ktorých mesto listom požiadalo o pomoc.
     „Len za prvý deň využilo možnosť vyplniť anketu elektronicky na našom webe viac ako sto ľudí. Dokonca máme už od poslancov avízo, že hneď potom, ako ľudia hárky dostali, vyplnili ich a v ten deň im ich aj odovzdali. Som nesmierne rád, že takto pristúpili k našej aktivite, ktorej cieľom je, aby sme vytvorili lepšie mesto pre všetkých,“ uzavrel primátor Blcháč.
     Vedenie mesta sa v týchto dňoch stretáva aj so zástupcami občanov jednotlivých mestských častí, aby naplánovali aktivity mesta v súlade s očakávaniami obyvateľov a napĺňaním volebného programu na roky 2015 až 2018, ktorý získal úspech.

  Krok späť naspäť