Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Primátor má využiť všetky možnosti na zabezpečenie vývozu smetí

  16.04.2015
        Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč má zabezpečiť kontinuálne zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu z mesta po októbri 2015. Má tak urobiť pri využití všetkých dostupných možností. Odporučilo mu to dnes mestské zastupiteľstvo v súvislosti s vypovedaním zmluvy na ukladanie odpadu na skládku pri obci Podtureň, ktorú prevádzkuje Liptovský Hrádok.
     Poslanci zároveň požiadali o urýchlené spracovanie analýzy možností riešenia odpadového hospodárstva mesta s dlhodobým výhľadom na minimálne 20 rokov.
     Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger vypovedal 27. marca zmluvu o spolupráci na ukladanie odpadu medzi oboma mestami. Z Liptovského Mikuláša tak môžu smeti na skládku vyvážať do 30. septembra 2015. Vo výpovedi neuviedol žiadne skutočnosti súvisiace s nedostatočne vyseparovaným odpadom ukladaným na skládku, ako ani informácie o technických problémoch na pozemnej komunikácii, ktoré by bránili tranzitu. Výpovedi zmluvy nepredchádzali žiadne upozornenia z mesta Liptovský Hrádok. Liptovský Mikuláš je už tradične jedno z najlepšie separujúcich miest na Slovensku. V rokoch 2011 a 2014 sa umiestnilo na 1. mieste. Miestni obyvatelia separujú približne 100 kg odpadu na jedného obyvateľ za rok.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Primátor má využiť všetky možnosti na zabezpečenie vývozu smetí

  16.04.2015
        Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč má zabezpečiť kontinuálne zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu z mesta po októbri 2015. Má tak urobiť pri využití všetkých dostupných možností. Odporučilo mu to dnes mestské zastupiteľstvo v súvislosti s vypovedaním zmluvy na ukladanie odpadu na skládku pri obci Podtureň, ktorú prevádzkuje Liptovský Hrádok.
     Poslanci zároveň požiadali o urýchlené spracovanie analýzy možností riešenia odpadového hospodárstva mesta s dlhodobým výhľadom na minimálne 20 rokov.
     Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger vypovedal 27. marca zmluvu o spolupráci na ukladanie odpadu medzi oboma mestami. Z Liptovského Mikuláša tak môžu smeti na skládku vyvážať do 30. septembra 2015. Vo výpovedi neuviedol žiadne skutočnosti súvisiace s nedostatočne vyseparovaným odpadom ukladaným na skládku, ako ani informácie o technických problémoch na pozemnej komunikácii, ktoré by bránili tranzitu. Výpovedi zmluvy nepredchádzali žiadne upozornenia z mesta Liptovský Hrádok. Liptovský Mikuláš je už tradične jedno z najlepšie separujúcich miest na Slovensku. V rokoch 2011 a 2014 sa umiestnilo na 1. mieste. Miestni obyvatelia separujú približne 100 kg odpadu na jedného obyvateľ za rok.

  Krok späť naspäť