Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto v minulom roku hospodárilo so stratou

  16.04.2015
         Mesto Liptovský Mikuláš pod vedením exprimátora Alexandra Slafkovského za posledný rok jeho primátorovania dosiahlo účtovnú stratu po zdanení 681 249 eur. Rok predtým dosiahlo zisk 346 359 eur. 
       Celkové výnosy mesta v roku 2014 dosiahli sumu 22 275 965 eur, čo bolo o 6,48 milióna eur viac ako v roku 2013. Celkové náklady mesta uplynulý rok dosiahli sumu 22 957 215 eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o približne 7,5 milióna eur.
       Dlh mesta ku koncu roka 2014 bol 7 465 862 eur, čo predstavuje 39,25 percent bežných príjmov roku 2013. Na jedného obyvateľa tak dlh predstavuje 236 eur, čo je o 3,47 eura viac ako v roku 2013. Výška majetku mesta v minulom roku predstavovala 88 635 803 eur (2802 eur na jedného obyvateľa), čo je medziročný pokles o 2,3 milióna eur. 
       V rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2014 príjmy vo výške 19 618 894 eur a výdavky vo výške 18 353 219 eur. Prebytok tak predstavoval viac ako 1,26 milióna eur. V kapitálovom rozpočte za rok 2014 mesto dosiahlo príjmy 2 424 012 eur. Kapitálové výdavky boli v minulom roku vo výške 5 715 587 eur. Schodok kapitálového rozpočtu tak predstavoval takmer 3,3 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý bežnými príjmami, návratnými zdrojmi financovania, prostriedkami rezervného fondu mesta a inými príjmovými operáciami. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta tak bol schodok 2 milióny eur. Konečný stav rezervného fondu ku koncu minulého roka bol 540 tisíc eur.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto v minulom roku hospodárilo so stratou

  16.04.2015
         Mesto Liptovský Mikuláš pod vedením exprimátora Alexandra Slafkovského za posledný rok jeho primátorovania dosiahlo účtovnú stratu po zdanení 681 249 eur. Rok predtým dosiahlo zisk 346 359 eur. 
       Celkové výnosy mesta v roku 2014 dosiahli sumu 22 275 965 eur, čo bolo o 6,48 milióna eur viac ako v roku 2013. Celkové náklady mesta uplynulý rok dosiahli sumu 22 957 215 eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o približne 7,5 milióna eur.
       Dlh mesta ku koncu roka 2014 bol 7 465 862 eur, čo predstavuje 39,25 percent bežných príjmov roku 2013. Na jedného obyvateľa tak dlh predstavuje 236 eur, čo je o 3,47 eura viac ako v roku 2013. Výška majetku mesta v minulom roku predstavovala 88 635 803 eur (2802 eur na jedného obyvateľa), čo je medziročný pokles o 2,3 milióna eur. 
       V rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2014 príjmy vo výške 19 618 894 eur a výdavky vo výške 18 353 219 eur. Prebytok tak predstavoval viac ako 1,26 milióna eur. V kapitálovom rozpočte za rok 2014 mesto dosiahlo príjmy 2 424 012 eur. Kapitálové výdavky boli v minulom roku vo výške 5 715 587 eur. Schodok kapitálového rozpočtu tak predstavoval takmer 3,3 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý bežnými príjmami, návratnými zdrojmi financovania, prostriedkami rezervného fondu mesta a inými príjmovými operáciami. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta tak bol schodok 2 milióny eur. Konečný stav rezervného fondu ku koncu minulého roka bol 540 tisíc eur.

  Krok späť naspäť