Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto reguluje počty vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

  13.04.2015
    Problémy s vyhradzovaním parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa rozhodlo riešiť vedenie mesta ich regulovaním. Zvýšenie počtu bežných státí  zabezpečí radnica sprísnením podmienok pri udelení povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta.
     „Reagovali sme na sťažnosti občanov z niektorých sídlisk, že parkovacie miesta vyhradené na konkrétnu značku auta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím požívajú aj ich zdraví rodinní príslušníci. Konkrétne prípady, ako si vnuk vybaví na ŤZP preukaz starého otca vyhradené parkovacie miesto boli bežnou praxou. Situáciu bolo potrebné riešiť, všetci vieme, aký je problém s parkovaním v každom meste pri súčasnom počte motorových vozidiel,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Podľa platnej legislatívy je potrebné vytvoriť na každom parkovisku minimálne 4 percentá parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu z celkového počtu státí. Okrem týchto miest si však mohli občania s ŤZP parkovacím preukazom zriadiť za poplatok 150 eur parkovacie miesto na evidenčné číslo svojho auta. „V súčasnosti mesto poplatky za vybavenie vyhradeného miesta pre ŤZP osobu úplne zrušilo, podmienky vydávania povolení sme ale sprísnili,“ uviedol Ľubomír Hán z oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
     V minulosti žiadatelia o ŤZP parkovací preukaz dokladovali len pobyt na území mesta a vlastníctvo parkovacieho preukazu pre osobu z ťažkým zdravotným postihnutím. Po novom musí byť žiadateľ  o vyhradené parkovacie miesto vlastníkom parkovacieho preukazu osoby so zdravotným postihnutím, musí mať trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši, musí byť zároveň vlastníkom motorového vozidla a aj vlastníkom vodičského preukazu.
                                                          

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto reguluje počty vyhradených parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

  13.04.2015
    Problémy s vyhradzovaním parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa rozhodlo riešiť vedenie mesta ich regulovaním. Zvýšenie počtu bežných státí  zabezpečí radnica sprísnením podmienok pri udelení povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta.
     „Reagovali sme na sťažnosti občanov z niektorých sídlisk, že parkovacie miesta vyhradené na konkrétnu značku auta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím požívajú aj ich zdraví rodinní príslušníci. Konkrétne prípady, ako si vnuk vybaví na ŤZP preukaz starého otca vyhradené parkovacie miesto boli bežnou praxou. Situáciu bolo potrebné riešiť, všetci vieme, aký je problém s parkovaním v každom meste pri súčasnom počte motorových vozidiel,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Podľa platnej legislatívy je potrebné vytvoriť na každom parkovisku minimálne 4 percentá parkovacích miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu z celkového počtu státí. Okrem týchto miest si však mohli občania s ŤZP parkovacím preukazom zriadiť za poplatok 150 eur parkovacie miesto na evidenčné číslo svojho auta. „V súčasnosti mesto poplatky za vybavenie vyhradeného miesta pre ŤZP osobu úplne zrušilo, podmienky vydávania povolení sme ale sprísnili,“ uviedol Ľubomír Hán z oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.
     V minulosti žiadatelia o ŤZP parkovací preukaz dokladovali len pobyt na území mesta a vlastníctvo parkovacieho preukazu pre osobu z ťažkým zdravotným postihnutím. Po novom musí byť žiadateľ  o vyhradené parkovacie miesto vlastníkom parkovacieho preukazu osoby so zdravotným postihnutím, musí mať trvalý pobyt v Liptovskom Mikuláši, musí byť zároveň vlastníkom motorového vozidla a aj vlastníkom vodičského preukazu.
                                                          

  Krok späť naspäť