Liptovský Mikuláš
  • Polsky
  • English
  • Slovensky
  • Liptovský Mikuláš - erb mesta
    Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

    Oznamy

    Vážení občania,
    v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.    Typ správy:

    Primátor uviedol náčelníka mestskej polície do funkcie

    10.04.2015
       Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč dnes slávnostne uviedol náčelníka mestskej polície Mariána Jančušku do funkcie. „Som presvedčený, že naša mestská polícia už pod úplným novým vedením bude dosahovať lepšie výsledky a svojou činnosťou sa priblíži čo najviac potrebám našich občanov,“ zdôraznil prvý muž mesta.
       Prítomných príslušníkov informoval, že vedenie mesta bude klásť vyššie nároky na výsledky ich činnosti. Zároveň má radnica záujem zabezpečiť pre činnosť polície dostatočné materiálno-technické zabezpečenie, ktorého dobrá úroveň sa následne odráža aj v jej samotných výkonoch. Radnica bude pracovať na rozšírení kamerového systému mestskej polície.
       Zástupca náčelníka Igor Petra, ktorý nastúpil do funkcie v priebehu februára, informoval prítomných policajtov o zavedení nového hodnotiaceho systému, ktorý by mal umožniť nielen dôslednejšie vyhodnocovať výsledky práce jednotlivých príslušníkov ale aj viesť k ich motivácii. Prioritami práce bude okrem bežných činností najmä dohliadanie na dodržiavanie čistoty v meste, prevencia pred páchaním protiprávnych konaní a kontroly na podávanie alkoholických nápojom mladistvým.

    Krok späť naspäť

    Oznamy

    Typ správy:

    Primátor uviedol náčelníka mestskej polície do funkcie

    10.04.2015
       Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč dnes slávnostne uviedol náčelníka mestskej polície Mariána Jančušku do funkcie. „Som presvedčený, že naša mestská polícia už pod úplným novým vedením bude dosahovať lepšie výsledky a svojou činnosťou sa priblíži čo najviac potrebám našich občanov,“ zdôraznil prvý muž mesta.
       Prítomných príslušníkov informoval, že vedenie mesta bude klásť vyššie nároky na výsledky ich činnosti. Zároveň má radnica záujem zabezpečiť pre činnosť polície dostatočné materiálno-technické zabezpečenie, ktorého dobrá úroveň sa následne odráža aj v jej samotných výkonoch. Radnica bude pracovať na rozšírení kamerového systému mestskej polície.
       Zástupca náčelníka Igor Petra, ktorý nastúpil do funkcie v priebehu februára, informoval prítomných policajtov o zavedení nového hodnotiaceho systému, ktorý by mal umožniť nielen dôslednejšie vyhodnocovať výsledky práce jednotlivých príslušníkov ale aj viesť k ich motivácii. Prioritami práce bude okrem bežných činností najmä dohliadanie na dodržiavanie čistoty v meste, prevencia pred páchaním protiprávnych konaní a kontroly na podávanie alkoholických nápojom mladistvým.

    Krok späť naspäť