Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  07.04.2015
  OZNAM

   
  Štatistický úrad SR bude v roku 2015 uskutočňovať zisťovanie príjmov a životných
  podmienok domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2014. 

  Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Liptovský Mikuláš. Do zisťovania je zaradených viac ako 6000 domácností.

  Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla 2015 do 5. júna 2015.

  V tomto období vybrané domácnosti navštívi poverený pracovník, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na č. tel. 041/5113210.

  Vedenie mesta Liptovský Mikuláš preto prosí v tejto súvislosti všetkých občanov o spoluprácu so zamestnancami Štatistického úradu a ústretovosť voči nim v prípade, že navštívia práve ich domácnosť.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  07.04.2015
  OZNAM

   
  Štatistický úrad SR bude v roku 2015 uskutočňovať zisťovanie príjmov a životných
  podmienok domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojim obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2014. 

  Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj mesto Liptovský Mikuláš. Do zisťovania je zaradených viac ako 6000 domácností.

  Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla 2015 do 5. júna 2015.

  V tomto období vybrané domácnosti navštívi poverený pracovník, poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na č. tel. 041/5113210.

  Vedenie mesta Liptovský Mikuláš preto prosí v tejto súvislosti všetkých občanov o spoluprácu so zamestnancami Štatistického úradu a ústretovosť voči nim v prípade, že navštívia práve ich domácnosť.

  Krok späť naspäť