Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.



  Typ správy:

  Oznam

  20.03.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Juraja Gabryša zo dňa 19.03.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na Komenského ulici na pozemku parc. č. KN-C 356/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní, t.j. do 30.03.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks Lipy malolistej rastúcej v okolí bytového domu z dôvodu tienenia a zásahu konárov do fasády.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  20.03.2015
  Mesto Liptovský Mikuláš, útvar životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Juraja Gabryša zo dňa 19.03.2015 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na Komenského ulici na pozemku parc. č. KN-C 356/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní, t.j. do 30.03.2015 na MsÚ Liptovský Mikuláš - útvar ŽP a poľnohospodárstva, resp. na adresu r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks Lipy malolistej rastúcej v okolí bytového domu z dôvodu tienenia a zásahu konárov do fasády.

  Krok späť naspäť