Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mikulášski mestskí policajti preniesli prevenciu do terénu

  18.03.2015
  Mikulášski mestskí policajti zmenili taktiku prevencie a vytiahli študentov zo školských lavíc priamo do svojich priestorov. Tu si mohli stredoškoláci vyskúšať nepriestrelné vesty, chytiť do rúk výzbroj, ktorú policajti používajú v teréne či pozrieť sa okom policajného kamerového systému do ulíc Liptovského Mikuláša.
  „Tento druh prevencie považujem za ďaleko obsiahlejší a plastickejší ako prednášku na škole, pretože tu si môžu študenti v reálnej situácii pozrieť fungovanie kamerového systému, chránenej dielne a dotknúť sa materiálu, s ktorým pracuje mestský policajt,“ priblížil zástupca náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Igor Petra.
  Študentom zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši ukázali policajti svoje zbrane, obliekli ich do taktických viest a ochranných prilieb, nechali ich prechádzať pomedzi kuželky v okuliaroch, ktoré simulujú stav po požití alkoholu a pustili im dokument o alkoholizme mladistvých. 
   „Preventívna činnosť mestskej polície je jedna zo zásadných aktivít, podceňovanie ktorých by mohlo mať negatívny dopad na mládež. Výchova v praxi je oveľa efektívnejšia, ako prednášky v laviciach. Preto budeme podporovať súčinnosť mestskej polície so všetkými školskými zariadeniami na území mesta a prevenciu zaraďujeme do pracovnej náplne každého jedného príslušníka,“ vysvetlil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
  Školy na území Liptovského Mikuláša si môžu v rámci preventívnej činnosti zvoliť tematický celok, ktorý by mohol zaujímať študentov či už pôjde o  prednášky o rasizme, xenofóbii, násilí v rodinách alebo toxikománii. Prednášky a exkurzie v praxi budú ponúkať školám mestskí policajti na základe potrieb podľa ich vlastných prieskumov.
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mikulášski mestskí policajti preniesli prevenciu do terénu

  18.03.2015
  Mikulášski mestskí policajti zmenili taktiku prevencie a vytiahli študentov zo školských lavíc priamo do svojich priestorov. Tu si mohli stredoškoláci vyskúšať nepriestrelné vesty, chytiť do rúk výzbroj, ktorú policajti používajú v teréne či pozrieť sa okom policajného kamerového systému do ulíc Liptovského Mikuláša.
  „Tento druh prevencie považujem za ďaleko obsiahlejší a plastickejší ako prednášku na škole, pretože tu si môžu študenti v reálnej situácii pozrieť fungovanie kamerového systému, chránenej dielne a dotknúť sa materiálu, s ktorým pracuje mestský policajt,“ priblížil zástupca náčelníka Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Igor Petra.
  Študentom zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši ukázali policajti svoje zbrane, obliekli ich do taktických viest a ochranných prilieb, nechali ich prechádzať pomedzi kuželky v okuliaroch, ktoré simulujú stav po požití alkoholu a pustili im dokument o alkoholizme mladistvých. 
   „Preventívna činnosť mestskej polície je jedna zo zásadných aktivít, podceňovanie ktorých by mohlo mať negatívny dopad na mládež. Výchova v praxi je oveľa efektívnejšia, ako prednášky v laviciach. Preto budeme podporovať súčinnosť mestskej polície so všetkými školskými zariadeniami na území mesta a prevenciu zaraďujeme do pracovnej náplne každého jedného príslušníka,“ vysvetlil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
  Školy na území Liptovského Mikuláša si môžu v rámci preventívnej činnosti zvoliť tematický celok, ktorý by mohol zaujímať študentov či už pôjde o  prednášky o rasizme, xenofóbii, násilí v rodinách alebo toxikománii. Prednášky a exkurzie v praxi budú ponúkať školám mestskí policajti na základe potrieb podľa ich vlastných prieskumov.
   

  Krok späť naspäť