Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto chce organizáciám a združeniam otvoriť cestu k eurofondom

  13.03.2015
     Čerpať eurofondy by v budúcnosti mohli aj občianske združenia, poľnohospodári, urbárske spoločenstvá a ďalšie subjekty, ktoré majú svoje sídlo alebo prevádzku na území Liptovského Mikuláša. Umožniť by im to malo členstvo mesta v Miestnej akčnej skupine Horný Liptov.
    „Požiadali sme skupinu, aby sa rozšírila o katastrálne územie Liptovský Mikuláš. V prípade, že sa staneme jej členom, očakávame prínos pre súkromný sektor otvorením možností pre čerpanie eurofondov z dvoch operačných programov,“ priblížil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Maximálna výška podpory na projekt by mala byť 100 000 eur. V programovacom období 2014 -2020 bude podpora projektov zameraná najmä na vytváranie a udržanie pracovných miest.
     Miestna akčná skupina Horný Liptov združuje 25 obcí a ďalších 28 fyzických a právnických osôb. Jej cieľom je  spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov, zachovávať jeho výnimočné hodnoty zlepšovať kvalitu miestnym obyvateľom.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto chce organizáciám a združeniam otvoriť cestu k eurofondom

  13.03.2015
     Čerpať eurofondy by v budúcnosti mohli aj občianske združenia, poľnohospodári, urbárske spoločenstvá a ďalšie subjekty, ktoré majú svoje sídlo alebo prevádzku na území Liptovského Mikuláša. Umožniť by im to malo členstvo mesta v Miestnej akčnej skupine Horný Liptov.
    „Požiadali sme skupinu, aby sa rozšírila o katastrálne územie Liptovský Mikuláš. V prípade, že sa staneme jej členom, očakávame prínos pre súkromný sektor otvorením možností pre čerpanie eurofondov z dvoch operačných programov,“ priblížil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
     Maximálna výška podpory na projekt by mala byť 100 000 eur. V programovacom období 2014 -2020 bude podpora projektov zameraná najmä na vytváranie a udržanie pracovných miest.
     Miestna akčná skupina Horný Liptov združuje 25 obcí a ďalších 28 fyzických a právnických osôb. Jej cieľom je  spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov, zachovávať jeho výnimočné hodnoty zlepšovať kvalitu miestnym obyvateľom.

  Krok späť naspäť