Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015

  11.03.2015
     Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude tento rok hospodáriť s takmer 1,8 mil. eur. Najviac chce združenie cestovného ruchu investovať do rozvoja infraštruktúry a marketingu.

     „Región bude z týchto prostriedkov budovať náučné chodníky, našim hlavným objektom sú turisti a cykloturisti. Aj tento rok chce prispieť k skvalitneniu služieb v cestovnom ruchu, zafinancuje sa prevádzkovanie Skibusu, marketing na príjazdových trhoch a ďalšie  aktivity, ktorými prilákame čo najviac turistov do regiónu,“ vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.

     Príjmy z členských príspevkov v rozpočte združenia cestovného ruchu predstavujú viac ako 890 000 eur, očakávaná dotácia od štátu bude vo výške 760 tisíc. Rozpočet schválili členovia organizácie na svojom včerajšom valnom zhromaždení.„Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov výrazne prispieva  k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne, preto je dôležité, aby sme prevažnú časť financií, ktorými budeme disponovať, investovali do skvalitňovania služieb,“ doplnil predseda predstavenstva OOCR Region Liptov a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

     Region Liptov vznikol 10. februára 2012 a 1. januára 2014 sa stal nástupníckou organizáciou dvoch zaniknutých oblastných organizácií cestovného ruchu Jasná a Liptovský Ján Turizmus. Združuje 3 mestá, 6 obcí a subjekty cestovného ruchu s cieľom podporovať rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne. 


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Region Liptov má schválený rozpočet na rok 2015

  11.03.2015
     Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude tento rok hospodáriť s takmer 1,8 mil. eur. Najviac chce združenie cestovného ruchu investovať do rozvoja infraštruktúry a marketingu.

     „Región bude z týchto prostriedkov budovať náučné chodníky, našim hlavným objektom sú turisti a cykloturisti. Aj tento rok chce prispieť k skvalitneniu služieb v cestovnom ruchu, zafinancuje sa prevádzkovanie Skibusu, marketing na príjazdových trhoch a ďalšie  aktivity, ktorými prilákame čo najviac turistov do regiónu,“ vysvetlila výkonná riaditeľka OOCR Region Liptov Darina Bartková.

     Príjmy z členských príspevkov v rozpočte združenia cestovného ruchu predstavujú viac ako 890 000 eur, očakávaná dotácia od štátu bude vo výške 760 tisíc. Rozpočet schválili členovia organizácie na svojom včerajšom valnom zhromaždení.„Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov výrazne prispieva  k rozvoju cestovného ruchu v našom regióne, preto je dôležité, aby sme prevažnú časť financií, ktorými budeme disponovať, investovali do skvalitňovania služieb,“ doplnil predseda predstavenstva OOCR Region Liptov a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

     Region Liptov vznikol 10. februára 2012 a 1. januára 2014 sa stal nástupníckou organizáciou dvoch zaniknutých oblastných organizácií cestovného ruchu Jasná a Liptovský Ján Turizmus. Združuje 3 mestá, 6 obcí a subjekty cestovného ruchu s cieľom podporovať rozvoj turizmu a cestovného ruchu v regióne. 


  Krok späť naspäť