Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste

  27.01.2015
    Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo grantovú výzvu pre oblasť kultúry, športu, sociálnej a humanitárnej pomoci. Uchádzať sa o ňu môžu projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu spoločenskej kvality života v meste. Grant pokryje maximálne 70 percent celkových finančných nákladov. 
    
  V oblasti kultúry môžu získať podporu projekty, ktoré udržiavajú tradičnú ľudovú kultúru, podporujú filantropiu obyvateľstva vo verejný prospech a pomôžu oživiť spoločenské dianie v meste, regionálne či dokonca v medzinárodnom meradle. Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 14 tisíc eur.
    Projekty so športovým zameraním by mali dbať na rozvoj pravidelnej činnosti mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie voľného času. „Mali by vytvárať podmienky pre celoročné športové aktivity, do ktorých sa môže zapojiť čo najviac obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií. Grant môžu získať aj projekty podporujúce aktivity ľudí s postihnutím,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč. V tejto oblasti mesto prerozdelí 13 tisíc eur.
     V sociálnej a humanitárnej sfére mikulášska samospráva sumou 3 tisíc eur podporí organizácie a jednotlivcov, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi a bez prístrešia, poskytujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť seniorom, chorým, opusteným i zdravotne ťažko postihnutým ľuďom.
    Uzávierka žiadostí je 25. februára 2015. Schválené dotácie z rozpočtu mesta budú zverejnené do 31. marca. Žiadosť musí byť predložená na predpísanom tlačive, ktoré uchádzači nájdu spolu s podrobnými informáciami na stránke mesta. Výška dotácie na každý projekt, ktorý nesmie mať komerčný charakter, je maximálne tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Samospráva podporí projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v meste

  27.01.2015
    Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo grantovú výzvu pre oblasť kultúry, športu, sociálnej a humanitárnej pomoci. Uchádzať sa o ňu môžu projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu spoločenskej kvality života v meste. Grant pokryje maximálne 70 percent celkových finančných nákladov. 
    
  V oblasti kultúry môžu získať podporu projekty, ktoré udržiavajú tradičnú ľudovú kultúru, podporujú filantropiu obyvateľstva vo verejný prospech a pomôžu oživiť spoločenské dianie v meste, regionálne či dokonca v medzinárodnom meradle. Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 14 tisíc eur.
    Projekty so športovým zameraním by mali dbať na rozvoj pravidelnej činnosti mládeže s dôrazom na zmysluplné trávenie voľného času. „Mali by vytvárať podmienky pre celoročné športové aktivity, do ktorých sa môže zapojiť čo najviac obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií. Grant môžu získať aj projekty podporujúce aktivity ľudí s postihnutím,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč. V tejto oblasti mesto prerozdelí 13 tisíc eur.
     V sociálnej a humanitárnej sfére mikulášska samospráva sumou 3 tisíc eur podporí organizácie a jednotlivcov, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi a bez prístrešia, poskytujú zdravotnú a sociálnu starostlivosť seniorom, chorým, opusteným i zdravotne ťažko postihnutým ľuďom.
    Uzávierka žiadostí je 25. februára 2015. Schválené dotácie z rozpočtu mesta budú zverejnené do 31. marca. Žiadosť musí byť predložená na predpísanom tlačive, ktoré uchádzači nájdu spolu s podrobnými informáciami na stránke mesta. Výška dotácie na každý projekt, ktorý nesmie mať komerčný charakter, je maximálne tisíc eur. 
   

  Krok späť naspäť