Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť

  22.01.2015
      Občianske združenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš vykazuje záväzky vo výške približne 145 tisíc eur. Mesto Liptovský Mikuláš nie je jeho členom a súčasné vedenie mesta nemôže zodpovedať za túto hospodársku stratu. MFK Tatran má na tento rok určenú dotáciu, ktorú schválilo ešte predchádzajúce mestské zastupiteľstvo a to v rovnakej výške ako v roku 2014. Súčasný poslanecký zbor z tejto sumy neubral ani jeden cent.
      „Na verejnosť prenikli informácie o zlej finančnej situácii klubu. Súčasné vedenie mesta si záväzky plní a schválenú dotáciu nijako nekrátilo. Podľa dostupných informácií, ktoré sme dostali v závere minulého roka, mal klub dlžoby vo výške približne 145 000 eur. Išlo o nedoplatky na výplatách a odmenách hráčov, DPH a pôžičky mimo účtovníctva, pôžičky od rôznych fyzických a právnických osôb. Neuhradené tiež boli faktúry z rokov 2011 a 2014,“ potvrdil viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
      Mesto Liptovský Mikuláš nebolo oficiálne zo strany MFK informované o aktuálnej finančnej situácii v klube. Vedeniu radnice doručili zástupcovia MFK Tatran list z 13. januára 2015, v ktorom informujú iba o zvolaní najvyššieho orgánu občianskeho združenia - Konferencie MFK na 13. februára, kde majú záujem zvoliť členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie obdobie. „O aktuálnej finančnej situácii nebola v liste ani zmienka,“ dodal Urbanovič.
      Vedenie radnice v Liptovskom Mikuláši požiadalo svojich zástupcov mesta v MFK Tatran - predsedu dozornej rady Jozefa Repaského a člena dozornej rady Jaroslava Čefa o vysvetlenie hospodárenia v klube, keďže z titulu svojich funkcií majú právo vykonávať kontrolnú činnosť hospodárenia a dohliadať na všetky finančné operácie. Ďalším zástupcom mesta v klube je viceprezident MFK Tatran Dušan Vinčur, poslanec mestského zastupiteľstva.
      Vedenie mesta musí v tohtoročnom rozpočte už teraz nájsť dodatočné prostriedky vo výške približne 200 tisíc eur na výdavky, ktoré musíme uhradiť, no nie sú kryté súčasným rozpočtom. Ide napríklad o valorizáciu miezd na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, úpravu dotácie pre školské zariadenia alebo úhradu pokút. Máme avizované aj neoprávnené výdavky pri minuloročnej výstavbe cyklochodníka, ktoré v prípade potreby budeme musieť kryť z vlastných zdrojov.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  MFK Tatran má veľké dlžoby, súčasné vedenie mesta nenesie zodpovednosť

  22.01.2015
      Občianske združenie MFK Tatran Liptovský Mikuláš vykazuje záväzky vo výške približne 145 tisíc eur. Mesto Liptovský Mikuláš nie je jeho členom a súčasné vedenie mesta nemôže zodpovedať za túto hospodársku stratu. MFK Tatran má na tento rok určenú dotáciu, ktorú schválilo ešte predchádzajúce mestské zastupiteľstvo a to v rovnakej výške ako v roku 2014. Súčasný poslanecký zbor z tejto sumy neubral ani jeden cent.
      „Na verejnosť prenikli informácie o zlej finančnej situácii klubu. Súčasné vedenie mesta si záväzky plní a schválenú dotáciu nijako nekrátilo. Podľa dostupných informácií, ktoré sme dostali v závere minulého roka, mal klub dlžoby vo výške približne 145 000 eur. Išlo o nedoplatky na výplatách a odmenách hráčov, DPH a pôžičky mimo účtovníctva, pôžičky od rôznych fyzických a právnických osôb. Neuhradené tiež boli faktúry z rokov 2011 a 2014,“ potvrdil viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
      Mesto Liptovský Mikuláš nebolo oficiálne zo strany MFK informované o aktuálnej finančnej situácii v klube. Vedeniu radnice doručili zástupcovia MFK Tatran list z 13. januára 2015, v ktorom informujú iba o zvolaní najvyššieho orgánu občianskeho združenia - Konferencie MFK na 13. februára, kde majú záujem zvoliť členov predstavenstva a dozornej rady na ďalšie obdobie. „O aktuálnej finančnej situácii nebola v liste ani zmienka,“ dodal Urbanovič.
      Vedenie radnice v Liptovskom Mikuláši požiadalo svojich zástupcov mesta v MFK Tatran - predsedu dozornej rady Jozefa Repaského a člena dozornej rady Jaroslava Čefa o vysvetlenie hospodárenia v klube, keďže z titulu svojich funkcií majú právo vykonávať kontrolnú činnosť hospodárenia a dohliadať na všetky finančné operácie. Ďalším zástupcom mesta v klube je viceprezident MFK Tatran Dušan Vinčur, poslanec mestského zastupiteľstva.
      Vedenie mesta musí v tohtoročnom rozpočte už teraz nájsť dodatočné prostriedky vo výške približne 200 tisíc eur na výdavky, ktoré musíme uhradiť, no nie sú kryté súčasným rozpočtom. Ide napríklad o valorizáciu miezd na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, úpravu dotácie pre školské zariadenia alebo úhradu pokút. Máme avizované aj neoprávnené výdavky pri minuloročnej výstavbe cyklochodníka, ktoré v prípade potreby budeme musieť kryť z vlastných zdrojov.

  Krok späť naspäť