Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  27.09.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Evy Závadskej zo dňa 25.09.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.10.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 2 ks smrekov, 1 ks borovice z dôvodov ich rastu v blízkosti bytového domu a rastu na podzemných inžinierskych sieťach.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  27.09.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Evy Závadskej zo dňa 25.09.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/1 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 04.10.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 2 ks smrekov, 1 ks borovice z dôvodov ich rastu v blízkosti bytového domu a rastu na podzemných inžinierskych sieťach.

  Krok späť naspäť