Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  15.08.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti TATRA SPC8, s.r.o., sídlom Moyzesova č. 6, 811 06 Bratislava, IČO 44 544 863 zo dňa 15.07.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 22.08.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 12 ks bližšie nešpecifikovaných listnatých stromov a 35 m2 bližšie nešpecifikovaných krovín z dôvodu výstavby bytového domu „G“.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  15.08.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti TATRA SPC8, s.r.o., sídlom Moyzesova č. 6, 811 06 Bratislava, IČO 44 544 863 zo dňa 15.07.2019 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 546/3 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 22.08.2019 na MsÚ Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, alebo elektronicky na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 12 ks bližšie nešpecifikovaných listnatých stromov a 35 m2 bližšie nešpecifikovaných krovín z dôvodu výstavby bytového domu „G“.

  Krok späť naspäť