Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Opäť prázdne poslanecké lavice

  04.07.2019
  Ani dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva nie je uznášaniaschopné. V poslaneckých laviciach sedí z 25 poslancov len 11, poslanci z klubu Nový Mikuláš ani Skutočne nezávislí poslanci sa na rokovanie nedostavili. Primátor musí rokovanie opäť prerušiť po tom, ako musel prerušiť pre neúčasť poslancov zo spomínaných klubov minulotýždňové rokovanie (27.6.)
  Nečinnosť a neúčasť poslancov má za dôsledok hrozbu 33 tisícovej pokuty mestu za neprerokovanie záverečného účtu, zároveň mesto prichádza o investície v hodnote štyri milióny eur. 
  Zamestnávateľ je povinný uvoľňovať poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
  "Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času." Zákonník práce, § 136 ods. 1.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Opäť prázdne poslanecké lavice

  04.07.2019
  Ani dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva nie je uznášaniaschopné. V poslaneckých laviciach sedí z 25 poslancov len 11, poslanci z klubu Nový Mikuláš ani Skutočne nezávislí poslanci sa na rokovanie nedostavili. Primátor musí rokovanie opäť prerušiť po tom, ako musel prerušiť pre neúčasť poslancov zo spomínaných klubov minulotýždňové rokovanie (27.6.)
  Nečinnosť a neúčasť poslancov má za dôsledok hrozbu 33 tisícovej pokuty mestu za neprerokovanie záverečného účtu, zároveň mesto prichádza o investície v hodnote štyri milióny eur. 
  Zamestnávateľ je povinný uvoľňovať poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
  "Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času." Zákonník práce, § 136 ods. 1.

  Krok späť naspäť