Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl

  20.05.2020
  Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu so sebou priniesla aj možnosť poslať od 1. júna deti do základných a materských škôl.
  Základné školy povolila vláda SR otvoriť pre prvé až piate ročníky, a to na báze dobrovoľnosti, to znamená, že rodičia nemajú povinnosť umiestniť deti do školy, ako počas bežného školského roka.
   
  ✅ Na základe opatrení štátu plánuje mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna otvoriť všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležitým faktorom je však záujem rodičov o umiestnenie detí do škôl. Ten aktuálne zisťujú riaditeľky jednotlivých škôl.
  Keďže štát obmedzil počet detí v skupinách – v školách na 20 žiakov a v škôlkach na 15 detí, je otázne, či bude možné zabezpečiť umiestnenie pre všetky deti. Uprednostnené by mali byť deti pracujúcich rodičov. „Ešte stále nie je zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, v ktorom budú určené kritéria prednostného umiestnenia detí do škôl. Až budú stanovené tieto kritéria, verím, že zriaďovateľom bude umožnené doplniť si ich o svoje tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Predpokladám, že do základných škôl dokážeme prijať všetkých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia budú mať záujem o návrat detí do školy. Rovnako sa o to pokúsime aj v materských školách, aj keď tu môže nastať problém s kapacitou a budeme to musieť riešiť v súčinnosti so všetkými školami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová. Prevádzková doba škôlok a škôl by podľa avizovaných informácií mala byť maximálne deväť hodín. ✅ Mesto Liptovský Mikuláš predbežne zvažuje otvoriť tieto zariadenia od 6.30 do 15.30 tak, aby sa čo najviac vyhovelo pracujúcim rodičom.
   
  Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl. Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do materských škôl a prvých až piatych ročníkov základných škôl, môžu kontaktovať riaditeľov a sledovať informácie na webových stránkach škôl.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl

  20.05.2020
  Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu so sebou priniesla aj možnosť poslať od 1. júna deti do základných a materských škôl.
  Základné školy povolila vláda SR otvoriť pre prvé až piate ročníky, a to na báze dobrovoľnosti, to znamená, že rodičia nemajú povinnosť umiestniť deti do školy, ako počas bežného školského roka.
   
  ✅ Na základe opatrení štátu plánuje mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna otvoriť všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležitým faktorom je však záujem rodičov o umiestnenie detí do škôl. Ten aktuálne zisťujú riaditeľky jednotlivých škôl.
  Keďže štát obmedzil počet detí v skupinách – v školách na 20 žiakov a v škôlkach na 15 detí, je otázne, či bude možné zabezpečiť umiestnenie pre všetky deti. Uprednostnené by mali byť deti pracujúcich rodičov. „Ešte stále nie je zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, v ktorom budú určené kritéria prednostného umiestnenia detí do škôl. Až budú stanovené tieto kritéria, verím, že zriaďovateľom bude umožnené doplniť si ich o svoje tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Predpokladám, že do základných škôl dokážeme prijať všetkých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia budú mať záujem o návrat detí do školy. Rovnako sa o to pokúsime aj v materských školách, aj keď tu môže nastať problém s kapacitou a budeme to musieť riešiť v súčinnosti so všetkými školami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová. Prevádzková doba škôlok a škôl by podľa avizovaných informácií mala byť maximálne deväť hodín. ✅ Mesto Liptovský Mikuláš predbežne zvažuje otvoriť tieto zariadenia od 6.30 do 15.30 tak, aby sa čo najviac vyhovelo pracujúcim rodičom.
   
  Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl. Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do materských škôl a prvých až piatych ročníkov základných škôl, môžu kontaktovať riaditeľov a sledovať informácie na webových stránkach škôl.

  Krok späť naspäť