Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  25.03.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  25.03.2020
  Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť