Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  13.02.2020
  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Verejná vyhláška

  13.02.2020
  Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o zmene umiestnenia časti stavby "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť