Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Prieskum spokojnosti s dopravcom

  11.02.2020
  Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby aj v našom meste, realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.
  Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.
  Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón.
  Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Prieskum spokojnosti s dopravcom

  11.02.2020
  Dopravca, ktorý poskytuje dopravné služby aj v našom meste, realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú cestujúci možnosť vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb.
  Do prieskumu spokojnosti sa môžu cestujúci zapojiť od januára do konca apríla, a to vyplnením online dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.
  Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón.
  Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.

  Krok späť naspäť