Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

  09.10.2019
  Návrh VZN .../2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

  09.10.2019
  Návrh VZN .../2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  .PDF príloha

  Krok späť naspäť