Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam

  08.10.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Edity Štrkolcovej zo dňa 03.10.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 420 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 15.10.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks striebornej jedle rastúcej na súkromnom pozemku z dôvodov jeho rastu medzi rodinnými domami, čím ich nadmerne zatieňuje, korene narúšajú základy oplotenia a z dôvodu možnej obavy z jeho pádu.

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam

  08.10.2019
  Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Edity Štrkolcovej zo dňa 03.10.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 420 v k.ú. Okoličné oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 15.10.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks striebornej jedle rastúcej na súkromnom pozemku z dôvodov jeho rastu medzi rodinnými domami, čím ich nadmerne zatieňuje, korene narúšajú základy oplotenia a z dôvodu možnej obavy z jeho pádu.

  Krok späť naspäť