Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Bývanie  Štátny fond rozvoja bývania

  Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

  Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.


  
  Vyberte zo zoznamu:

  Popis:

  Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku

  Prílohy
  Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha


  Zamestnanci
  1.Hromádková Valéria , Mgr.
  kancelária:
  27
  klapka:
  321
  email:
  valeria.hromadkova@mikulas.sk
  2.Majerová Antónia , Mgr.
  kancelária:
  27
  klapka:
  321
  email:
  antonia.majerova@mikulas.sk

  Bývanie


  Štátny fond rozvoja bývania

  Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

  Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.


  
  Vyberte zo zoznamu:

  Popis:

  Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku

  Prílohy
  Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha


  Zamestnanci
  1.Hromádková Valéria , Mgr.
  kancelária:
  27
  klapka:
  321
  email:
  valeria.hromadkova@mikulas.sk
  2.Majerová Antónia , Mgr.
  kancelária:
  27
  klapka:
  321
  email:
  antonia.majerova@mikulas.sk