Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Centrum služieb občanov na MsÚ

    Služby občanom podľa mena zamestnancov MsÚ
   
   
    Služby občanom podľa oddelení MsÚ
   
   
    Služby podľa toho čo potrebujete vybaviť
   
   
    Zoznam tlačív a formulárov
   
   
    Kontakty na zamestnancov MsÚ
   
   
    Slobodný prístup k informáciám
   
   
    Miestne dane a poplatky
   
   
    Bývanie
   
   
    Sociálne služby a dávky
   
   
    Matrika
   
   
    Právne služby
   
   
    Doprava a verejné priestranstvá  
       

   

  Vážení nepočujúci občania,
   
  dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
  Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom.
  Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
   
  Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií.
  Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete na stránkach Online tlmočník.


  Tel.číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je 044 / 5565 xxx , kde xxx je príslušná klapka pracovníka , ktorého chcete kontaktovať. V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.  Centrum služieb občanov na MsÚ

    Služby občanom podľa mena zamestnancov MsÚ
   
   
    Služby občanom podľa oddelení MsÚ
   
   
    Služby podľa toho čo potrebujete vybaviť
   
   
    Zoznam tlačív a formulárov
   
   
    Kontakty na zamestnancov MsÚ
   
   
    Slobodný prístup k informáciám
   
   
    Miestne dane a poplatky
   
   
    Bývanie
   
   
    Sociálne služby a dávky
   
   
    Matrika
   
   
    Právne služby
   
   
    Doprava a verejné priestranstvá  
       

   

  Vážení nepočujúci občania,
   
  dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
  Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom.
  Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
   
  Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií.
  Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete na stránkach Online tlmočník.


  Tel.číslo na MsÚ v Lipt. Mikuláši je 044 / 5565 xxx , kde xxx je príslušná klapka pracovníka , ktorého chcete kontaktovať. V prípade, že chcete volať cez spojovateľku, voľte klapku 111.