Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Prednosta

   

  Ing. Marta Gutraiová

  Email: marta.gutraiova@mikulas.sk

   

  Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, v rámci svojich povinností najmä :
  - dbá na dodržiavanie výkonu samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy,
  - zabezpečuje výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
  - navrhuje optimálnu formu organizácie úradu,
  - vedie a organizuje prácu úradu, koordinuje činnosť oddelení a referátov úradu,
  - spolupracuje pri príprave programu rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
  - zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
  - tvorí stratégiu riadenia ľudských zdrojov,
  - pripravuje výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov mesta,
  - rieši sťažnosti obyvateľov na činnosť oddelení a referátov úradu.


   
     Prednosta

   

  Ing. Marta Gutraiová

  Email: marta.gutraiova@mikulas.sk

   

  Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, v rámci svojich povinností najmä :
  - dbá na dodržiavanie výkonu samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy,
  - zabezpečuje výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
  - navrhuje optimálnu formu organizácie úradu,
  - vedie a organizuje prácu úradu, koordinuje činnosť oddelení a referátov úradu,
  - spolupracuje pri príprave programu rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
  - zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
  - tvorí stratégiu riadenia ľudských zdrojov,
  - pripravuje výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov mesta,
  - rieši sťažnosti obyvateľov na činnosť oddelení a referátov úradu.