Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Rokovací poriadok

  Primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlasuje
  úplné znenie 
  ROKOVACIEHO PORIADKU 
  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 15.05.2015, Dodatku č. 3 zo dňa 30.9.2016, Dodatku č. 4 zo dňa 16.02.2017 a Dodatku č. 5 zo dňa 12.04.2018

  dokument vo formáte .pdf