Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zákazky s nízkou hodnotou

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Tlač mesačníka MIKULÁŠ (11.04.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVýmena existujúceho osvetlenia – svetelných zdrojov a káblových vedení k zdrojom v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti (29.04.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava a náter fasády Kultúrneho domu v Liptovskej Ondrašovej (13.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Dodávka a montáž školského nábytku a vybavenia pre MŠ ul. Komenského L.Mikuláš (21.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1177/82 – Oplotenie (23.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť Rekonštrukcia mestského kamerového systému v Liptovskom Mikuláši (27.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Prvky detských ihrísk v Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ul. Agátová Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - FC 34 Palúdzka - Stavebné práce (10.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ZŠ s MŠ ul. Okoličianska v  Liptovskom Mikuláši
  (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Nábr. A. Stodolu v  Liptovskom Mikuláši (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Spracovanie - Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a doplnky č. 6 (27.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia terás a hlavného vstupu MŠ ul. Kláštorná v  Liptovskom Mikuláši (28.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín (03.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia Zimného štadióna v  Liptovskom Mikuláši - etapa 4.1 (10.07.2019)
     Zákazky s nízkou hodnotou

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Tlač mesačníka MIKULÁŠ (11.04.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasťVýmena existujúceho osvetlenia – svetelných zdrojov a káblových vedení k zdrojom v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti (29.04.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava a náter fasády Kultúrneho domu v Liptovskej Ondrašovej (13.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Dodávka a montáž školského nábytku a vybavenia pre MŠ ul. Komenského L.Mikuláš (21.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1177/82 – Oplotenie (23.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť Rekonštrukcia mestského kamerového systému v Liptovskom Mikuláši (27.05.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Prvky detských ihrísk v Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ul. Agátová Liptovskom Mikuláši (03.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - FC 34 Palúdzka - Stavebné práce (10.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ZŠ s MŠ ul. Okoličianska v  Liptovskom Mikuláši
  (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Nábr. A. Stodolu v  Liptovskom Mikuláši (12.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Spracovanie - Územný plán mesta Liptovský Mikuláš - zmeny a doplnky č. 6 (27.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia terás a hlavného vstupu MŠ ul. Kláštorná v  Liptovskom Mikuláši (28.06.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín (03.07.2019)

  Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Rekonštrukcia Zimného štadióna v  Liptovskom Mikuláši - etapa 4.1 (10.07.2019)