Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021

  Dokument vo formáte .pdf (veľkosť 6MB)

  94/2019 Zmena rozpočtu č. 94/2019

  Horizontálny predel obsahu
  93/2019 Zmena rozpočtu č. 93/2019

  Horizontálny predel obsahu
  92/2019 Zmena rozpočtu č. 92/2019

  Horizontálny predel obsahu
  91/2019 Zmena rozpočtu č. 91/2019

  Horizontálny predel obsahu
  90/2019 Zmena rozpočtu č. 90/2019

  Horizontálny predel obsahu
  89/2019 Zmena rozpočtu č. 89/2019

  Horizontálny predel obsahu
  88/2019 Zmena rozpočtu č. 88/2019

  Horizontálny predel obsahu
  87/2019 Zmena rozpočtu č. 87/2019

  Horizontálny predel obsahu
  86/2019 Zmena rozpočtu č. 86/2019

  Horizontálny predel obsahu
  85/2019 Zmena rozpočtu č. 85/2019

  Horizontálny predel obsahu
  84/2019 Zmena rozpočtu č. 84/2019

  Horizontálny predel obsahu
  83/2019 Zmena rozpočtu č. 83/2019

  Horizontálny predel obsahu
  82/2019 Zmena rozpočtu č. 82/2019

  Horizontálny predel obsahu
  81/2019 Zmena rozpočtu č. 81/2019

  Horizontálny predel obsahu
  80/2019 Zmena rozpočtu č. 80/2019

  Horizontálny predel obsahu
  79/2019 Zmena rozpočtu č. 79/2019

  Horizontálny predel obsahu
  78/2019 Zmena rozpočtu č. 78/2019

  Horizontálny predel obsahu
  77/2019 Zmena rozpočtu č. 77/2019

  Horizontálny predel obsahu
  77/2019 Zmena rozpočtu č. 77/2019

  Horizontálny predel obsahu
  76/2019 Zmena rozpočtu č. 76/2019

  Horizontálny predel obsahu

  Schválený rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 a roky 2020 – 2021

  Dokument vo formáte .pdf (veľkosť 6MB)
  94/2019 Zmena rozpočtu č. 94/2019

  Horizontálny predel obsahu
  93/2019 Zmena rozpočtu č. 93/2019

  Horizontálny predel obsahu
  92/2019 Zmena rozpočtu č. 92/2019

  Horizontálny predel obsahu
  91/2019 Zmena rozpočtu č. 91/2019

  Horizontálny predel obsahu
  90/2019 Zmena rozpočtu č. 90/2019

  Horizontálny predel obsahu
  89/2019 Zmena rozpočtu č. 89/2019

  Horizontálny predel obsahu
  88/2019 Zmena rozpočtu č. 88/2019

  Horizontálny predel obsahu
  87/2019 Zmena rozpočtu č. 87/2019

  Horizontálny predel obsahu
  86/2019 Zmena rozpočtu č. 86/2019

  Horizontálny predel obsahu
  85/2019 Zmena rozpočtu č. 85/2019

  Horizontálny predel obsahu
  84/2019 Zmena rozpočtu č. 84/2019

  Horizontálny predel obsahu
  83/2019 Zmena rozpočtu č. 83/2019

  Horizontálny predel obsahu
  82/2019 Zmena rozpočtu č. 82/2019

  Horizontálny predel obsahu
  81/2019 Zmena rozpočtu č. 81/2019

  Horizontálny predel obsahu
  80/2019 Zmena rozpočtu č. 80/2019

  Horizontálny predel obsahu
  79/2019 Zmena rozpočtu č. 79/2019

  Horizontálny predel obsahu
  78/2019 Zmena rozpočtu č. 78/2019

  Horizontálny predel obsahu
  77/2019 Zmena rozpočtu č. 77/2019

  Horizontálny predel obsahu
  77/2019 Zmena rozpočtu č. 77/2019

  Horizontálny predel obsahu
  76/2019 Zmena rozpočtu č. 76/2019

  Horizontálny predel obsahu