Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu  16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.  V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

  Mailová adresa: volbyprezidenta2019@mikulas.sk
  určená pre 
  1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
  3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb prezidenta SR.


  Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky


  Legislatíva


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Okrskové volebné komisie


  Zapisovateľ v okrsku č. 22 – zmena


  Hlasovací preukaz


  Informácia pre voliča


  Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu  16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.  V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
  Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

  Mailová adresa: volbyprezidenta2019@mikulas.sk
  určená pre 
  1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
  2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
  3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb prezidenta SR.

  Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky


  Legislatíva


  Volebné okrsky a volebné miestnosti


  Okrskové volebné komisie


  Zapisovateľ v okrsku č. 22 – zmena


  Hlasovací preukaz


  Informácia pre voliča