Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Líniová stavba - železničná vlečka

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 (LV č. 5885, bez pozemku) pozostávajúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva.

  Vyhlásenie OVS
  Prílohy OVS
  Situačný nákres


  Líniová stavba - železničná vlečka

  Predmetom OVS je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to líniovej stavby: „železničná vlečka“ v dĺžke 867,70 m postavená v časti na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, a to parc. č. KN-C 1151, 1152/3, 1152/4, 1153/2, KN-C 1152/2, 1153/1 (LV č. 4401, bez pozemkov) a v časti na pozemku v k. ú. Liptovský Mikuláš, a to parc. č. KN-C 6672/12 (LV č. 5885, bez pozemku) pozostávajúca z koľajníc, podvalov, zvršku, kameniva.

  Vyhlásenie OVS
  Prílohy OVS
  Situačný nákres