Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Klaster LIPTOV - Liptov treba zažiť
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Múzeum Janka Kráľa

  Budova Múzea Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy.

   V hlavnom sídle múzea, v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu, sa nachádza stála expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom historických predmetov, fotografií a archívnych dokumentov približuje významné udalosti a osobnosti, bohaté hospodárske, národné, kultúrne i športové tradície Liptovského Mikuláša.
  Návštevníka prevádza vyše sedemstoročnými dejinami mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Osvetľuje, prečo je Kostol sv. Mikuláša tak úzko spätý s dejinami mesta a predstavuje jeho historické podoby. Približuje osudy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka a krutý spôsob jeho popravy. Umožňuje nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa, garbiarskej dielničky či jedálne mikulášskych mešťanov. Expozícia sa v jednej zo svojich „kapitol“ venuje i počiatkom športu a turistiky v meste a jeho okolí. Na záver návštevníkom sprítomňuje obdobie druhej svetovej vojny, židovských transportov a ťažkých bojov o oslobodenie mesta.

  V podzemných priestoroch múzea sa nachádza rozsahom neveľká, ale obsahom jedinečná expozícia známa ako Jánošíkova mučiareň. V blízkosti miest, kde pred tromi storočiami prebiehal súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes návštevníci môžu vidieť zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní, ktoré spolu s historickými mučiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec či španielska čižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom i dobu, v ktorej žil.
   

  Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
     Kapitoly z histórie mesta


  Legenda Jánošík


  Expozícia Poštového holubárstva na Slovensku


  Share |

  Múzeum Janka Kráľa

  Budova Múzea Janka KráľaMúzeum Janka Kráľa od r. 1955 dokumentuje dejiny mesta a literárnu históriu regiónu. Návštevníci si môžu vybrať zo 4 stálych expozícií, navštíviť neďalekú synagógu v jeho správe alebo výstavnú sieň v hlavnej budove na námestí, ktorá ponúka aktuálne výstavy.

   V hlavnom sídle múzea, v historických priestoroch prvého stoličného domu a priľahlého straussovského domu, sa nachádza stála expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom historických predmetov, fotografií a archívnych dokumentov približuje významné udalosti a osobnosti, bohaté hospodárske, národné, kultúrne i športové tradície Liptovského Mikuláša.
  Návštevníka prevádza vyše sedemstoročnými dejinami mesta – od prvej zmienky o Svätom Mikuláši až po koniec druhej svetovej vojny. Osvetľuje, prečo je Kostol sv. Mikuláša tak úzko spätý s dejinami mesta a predstavuje jeho historické podoby. Približuje osudy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka a krutý spôsob jeho popravy. Umožňuje nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa, garbiarskej dielničky či jedálne mikulášskych mešťanov. Expozícia sa v jednej zo svojich „kapitol“ venuje i počiatkom športu a turistiky v meste a jeho okolí. Na záver návštevníkom sprítomňuje obdobie druhej svetovej vojny, židovských transportov a ťažkých bojov o oslobodenie mesta.

  V podzemných priestoroch múzea sa nachádza rozsahom neveľká, ale obsahom jedinečná expozícia známa ako Jánošíkova mučiareň. V blízkosti miest, kde pred tromi storočiami prebiehal súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes návštevníci môžu vidieť zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní, ktoré spolu s historickými mučiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec či španielska čižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom i dobu, v ktorej žil.
   

  Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
  Múzeum Janka Kráľa - expozícia Mikulášska mučiareň Múzeum Janka Kráľa Múzeum Janka Kráľa
   


  Kapitoly z histórie mesta


  Legenda Jánošík


  Expozícia Poštového holubárstva na Slovensku