Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Oznam LVS: Mimoriadny odpočet vodomerov

  24.06.2019
  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že v priebehu mesiaca jún a júl 2019 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností. 
   
  Žiadame všetkých občanov, aby počas odpočtov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer a odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Ide hlavne o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet, prípadne o zabezpečenie domácich zvierat proti napadnutiu pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti.
           
  Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo telefónu 5437 754 alebo na bezplatnej linke 0800 162 334.
   
  Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci LVS, a.s. osobne alebo telefonicky.
  Ing. Jaroslava Vyšná
  vedúca obchodného oddelenia 


  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Oznam LVS: Mimoriadny odpočet vodomerov

  24.06.2019
  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že v priebehu mesiaca jún a júl 2019 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností. 
   
  Žiadame všetkých občanov, aby počas odpočtov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer a odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Ide hlavne o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet, prípadne o zabezpečenie domácich zvierat proti napadnutiu pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti.
           
  Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo telefónu 5437 754 alebo na bezplatnej linke 0800 162 334.
   
  Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci LVS, a.s. osobne alebo telefonicky.
  Ing. Jaroslava Vyšná
  vedúca obchodného oddelenia 


  Krok späť naspäť