Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 03. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Demänovská cesta, Trávniky – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 06. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Bellova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  25.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jana STANČEKOVÁ, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia
  22.05.2020 - Tlačové správy

  Na svadobnom obrade sa v obradnej sieni na pôde mestského úradu môžu zúčastniť už aj svadobní hostia. V obradnej sieni sa môže počas sobáša nachádzať 21 ľudí. So snúbencami, rodičmi a svedkami môžu byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomní aj ďalší jedenásti hostia (19 účastníkov obradu zo strany mladomanželov) a sobášiaci poslanec s matrikárkou (dvaja účastníci obradu zo strany mesta). Sobášna sála tak má v súčasnosti k dispozícii 15 miest na sedenie, jej pôvodná kapacita pred opatreniami súvisiacimi s COVID-19 je 70 miest. Okrem ostatných aktuálnych opatrení úradu verejného zdravotníctva (dezinfekcia, rúška, rozostupy a pod.) odporúča radnica použiť pri podpise snúbencom vlastné pero, prípadne jednorazové rukavice a účastníkov sobáša vyzýva mestský krízový štáb neblahoželať mladomanželom podávaním rúk.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.05.2020 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH_KBV_Liptovský Mikuláš_Chrenoviská_1BD", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  22.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 25. 05. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (1. mája, Prvá, Druhá, Tretia – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  22.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 29. 05. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 18:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto a Vrbica-Nábrežie (Hurbanova, Jesenského, Komenského, Borbisova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu
  21.05.2020 - Tlačové správy

  Finančne nenáročné projekty, ktoré navrhli realizovať obyvatelia z participatívneho rozpočtu mesta, zrealizuje radnica z bežného rozpočtu. Zapojenie obyvateľov do skrášľovania Liptovského Mikuláša cez možnosti participatívneho rozpočtu sa v tomto roku totiž nebude môcť uskutočniť. Dôvodom je šetrenie, ktoré spúšťa radnica vzhľadom na prvé dopady koronakrízy v meste. „Aktuálne zvažujeme, ktoré zo zaslaných projektov by sme mohli zaradiť medzi realizovateľné. Hlavným kritériom je ich finančnú náročnosť a opodstatnenosť. Verím, že pre budúci rok budeme môcť pripraviť pre Mikulášanov taký finančný balík v participatívnom rozpočte, z ktorého bude mesto schopné financovať čo najviac návrhov na projekty, ako boli obyvatelia už zvyknutí,“ uviedla komunálna manažérka mesta Eva Hudecová. Tento rok poslali Mikulášania a združenia na radnicu 25 návrhov na realizáciu projektov v hodnote vyše 64 tisíc eur. Chceli sa podieľať na zveľaďovaní a vysádzaní zelene, tvorbe pouličného umenia, na doplnení ihrísk, zhotovení dobových krojov, rozšírení vonkajšieho fitnescentra, zorganizovaní športového podujatia či na organizácii výstav. Participatívny rozpočet funguje v Liptovskom Mikuláši od roku 2016. Za štyri roky sa cezeň urobili desiatky projektov, ktoré zatraktívnili verejné priestranstvá v meste a v mestských častiach. Na rok 2020 vyčlenili pôvodne poslanci na projekty z participatívneho rozpočtu 25 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl
  20.05.2020 - Tlačové správy

  Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu so sebou priniesla aj možnosť poslať od 1. júna deti do základných a materských škôl. Základné školy povolila vláda SR otvoriť pre prvé až piate ročníky, a to na báze dobrovoľnosti, to znamená, že rodičia nemajú povinnosť umiestniť deti do školy, ako počas bežného školského roka. ✅ Na základe opatrení štátu plánuje mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna otvoriť všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležitým faktorom je však záujem rodičov o umiestnenie detí do škôl. Ten aktuálne zisťujú riaditeľky jednotlivých škôl. Keďže štát obmedzil počet detí v skupinách – v školách na 20 žiakov a v škôlkach na 15 detí, je otázne, či bude možné zabezpečiť umiestnenie pre všetky deti. Uprednostnené by mali byť deti pracujúcich rodičov. „Ešte stále nie je zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, v ktorom budú určené kritéria prednostného umiestnenia detí do škôl. Až budú stanovené tieto kritéria, verím, že zriaďovateľom bude umožnené doplniť si ich o svoje tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Predpokladám, že do základných škôl dokážeme prijať všetkých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia budú mať záujem o návrat detí do školy. Rovnako sa o to pokúsime aj v materských školách, aj keď tu môže nastať problém s kapacitou a budeme to musieť riešiť v súčinnosti so všetkými školami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová. Prevádzková doba škôlok a škôl by podľa avizovaných informácií mala byť maximálne deväť hodín. ✅ Mesto Liptovský Mikuláš predbežne zvažuje otvoriť tieto zariadenia od 6.30 do 15.30 tak, aby sa čo najviac vyhovelo pracujúcim rodičom. Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl. Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do materských škôl a prvých až piatych ročníkov základných škôl, môžu kontaktovať riaditeľov a sledovať informácie na webových stránkach škôl.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby
  20.05.2020 - Tlačové správy

  Na základe uvoľňovania reštriktívnych opatrení otvára mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna krytú plaváreň pre športové kluby. Plaváreň bude otvorená výlučne pre kluby zamerané na prípravu športovcov, a to v obmedzenom režime v čase od 14.00 do 18.00 h. ✅Športovci budú do budovy Krytej plavárne vstupovať v presne určených časových intervaloch pred tréningovou jednotkou. Bližšie informácie dostanú od svojich trénerov zo športového klubu. ✅Členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustia priestory plavárne. Vstup športových klubov do priestorov krytej plavárne je možný výlučne za dodržania podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.05.2020 - Oznamy

  Oznámenie Mesta Liptovský Mikuláš, že v roku 2020 sa neuskutoční verejné zhromaždenie (verejné zvažovanie) k prerokovaniu návrhov projektov na financovanie a realizáciu z participatívneho rozpočtu.

  Horizontálny predel obsahu
  Zamestnanci aj klienti sú negatívni Zamestnanci aj klienti sú negatívni
  19.05.2020 - Tlačové správy

  Testovanie na COVID-19 dopadlo v mestskom Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na výbornú. Všetky výsledky zamestnancov zariadenia aj klientov sú negatívne. Zariadenie pre seniorov má 26 zamestnancov a 43 klientov. Podľa včerajších vyjadrení premiéra SR však k uvoľňovaniam opatrení v zariadeniach pre seniorov ešte nedôjde. V návrhu uvoľňovania opatrení štátu sa zatiaľ spomína 15. jún ako možný termín na spustenie návštev a povolenie vychádzok seniorov v domovoch sociálnych služieb. Rýchlotesty zo štátnych hmotných rezerv boli použité aj v mestskom Komunitnom centre a v nocľahárni v Hlbokom. Žiadny z 12 zamestnancov a 12 klientov nebol pozitívne testovaný na COVID-19, všetky výsledky sú v poriadku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FO_1956BB_LM_Majerska_2020" - líniová stavba, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FO_0487BB_LM_Podbreziny2_2020" - líniová stavba, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravujeme chodník pred synagógou Opravujeme chodník pred synagógou
  18.05.2020 - Tlačové správy

  Po konzultácii s pamiatkármi ostane zachovaná technológia osadenia dlažby do pieskového lôžka, a to bez akéhokoľvek betónovania. Aby opravený chodník, ktorý bude slúžiť výhradne pre chodcov, nemohli poškodiť automobily, olemujeme ho vkusne upravenými nízkymi stĺpikmi s retiazkami. Chodník bude prirodzene ústiť do parkoviska pred synagógou a prví návštevníci sa po ňom budú môcť prejsť najneskôr do konca mája. Synagógu vlani počas letnej sezóny navštívilo takmer 5000 turistov z celého sveta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oprava chyby v písaní zmeny územného rozhodnutia číslo: MsÚ/ÚR a SP 2019/5555-07/AMi, 2020/752-07/AMi zo dňa 30.01. 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu a o nariadenie ústneho pojednávania vo veci stavby "Osvetlenie spevnených plôch, parkovacích plôch a účelovej komunikácie" - stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.


  Typ správy:
  SELECT * FROM lmd_polozky2 WHERE archiv = 0 AND SKUPINA_ID = 1 ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 03. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Demänovská cesta, Trávniky – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  25.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 06. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Bellova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
  25.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jana STANČEKOVÁ, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Snúbencom môžu robiť pri sobáši spoločnosť so svedkami a rodičmi aj ďalší jedenásti hostia
  22.05.2020 - Tlačové správy

  Na svadobnom obrade sa v obradnej sieni na pôde mestského úradu môžu zúčastniť už aj svadobní hostia. V obradnej sieni sa môže počas sobáša nachádzať 21 ľudí. So snúbencami, rodičmi a svedkami môžu byť v obradnej sieni na mestskom úrade prítomní aj ďalší jedenásti hostia (19 účastníkov obradu zo strany mladomanželov) a sobášiaci poslanec s matrikárkou (dvaja účastníci obradu zo strany mesta). Sobášna sála tak má v súčasnosti k dispozícii 15 miest na sedenie, jej pôvodná kapacita pred opatreniami súvisiacimi s COVID-19 je 70 miest. Okrem ostatných aktuálnych opatrení úradu verejného zdravotníctva (dezinfekcia, rúška, rozostupy a pod.) odporúča radnica použiť pri podpise snúbencom vlastné pero, prípadne jednorazové rukavice a účastníkov sobáša vyzýva mestský krízový štáb neblahoželať mladomanželom podávaním rúk.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
  22.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  22.05.2020 - Úradná tabuľa

  Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH_KBV_Liptovský Mikuláš_Chrenoviská_1BD", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  22.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 25. 05. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (1. mája, Prvá, Druhá, Tretia – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
  22.05.2020 - Úradná tabuľa;Oznamy

  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 29. 05. 2020 bude v čase od 07:00 hod do 18:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto a Vrbica-Nábrežie (Hurbanova, Jesenského, Komenského, Borbisova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

  Horizontálny predel obsahu
  COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu COVID-19 dopady: Nenáročné projekty od ľudí zrealizuje mesto z bežného rozpočtu
  21.05.2020 - Tlačové správy

  Finančne nenáročné projekty, ktoré navrhli realizovať obyvatelia z participatívneho rozpočtu mesta, zrealizuje radnica z bežného rozpočtu. Zapojenie obyvateľov do skrášľovania Liptovského Mikuláša cez možnosti participatívneho rozpočtu sa v tomto roku totiž nebude môcť uskutočniť. Dôvodom je šetrenie, ktoré spúšťa radnica vzhľadom na prvé dopady koronakrízy v meste. „Aktuálne zvažujeme, ktoré zo zaslaných projektov by sme mohli zaradiť medzi realizovateľné. Hlavným kritériom je ich finančnú náročnosť a opodstatnenosť. Verím, že pre budúci rok budeme môcť pripraviť pre Mikulášanov taký finančný balík v participatívnom rozpočte, z ktorého bude mesto schopné financovať čo najviac návrhov na projekty, ako boli obyvatelia už zvyknutí,“ uviedla komunálna manažérka mesta Eva Hudecová. Tento rok poslali Mikulášania a združenia na radnicu 25 návrhov na realizáciu projektov v hodnote vyše 64 tisíc eur. Chceli sa podieľať na zveľaďovaní a vysádzaní zelene, tvorbe pouličného umenia, na doplnení ihrísk, zhotovení dobových krojov, rozšírení vonkajšieho fitnescentra, zorganizovaní športového podujatia či na organizácii výstav. Participatívny rozpočet funguje v Liptovskom Mikuláši od roku 2016. Za štyri roky sa cezeň urobili desiatky projektov, ktoré zatraktívnili verejné priestranstvá v meste a v mestských častiach. Na rok 2020 vyčlenili pôvodne poslanci na projekty z participatívneho rozpočtu 25 tisíc eur.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Mesto od 1. júna otvorí brány všetkých škôl
  20.05.2020 - Tlačové správy

  Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení proti koronavírusu so sebou priniesla aj možnosť poslať od 1. júna deti do základných a materských škôl. Základné školy povolila vláda SR otvoriť pre prvé až piate ročníky, a to na báze dobrovoľnosti, to znamená, že rodičia nemajú povinnosť umiestniť deti do školy, ako počas bežného školského roka. ✅ Na základe opatrení štátu plánuje mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna otvoriť všetky základné aj materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležitým faktorom je však záujem rodičov o umiestnenie detí do škôl. Ten aktuálne zisťujú riaditeľky jednotlivých škôl. Keďže štát obmedzil počet detí v skupinách – v školách na 20 žiakov a v škôlkach na 15 detí, je otázne, či bude možné zabezpečiť umiestnenie pre všetky deti. Uprednostnené by mali byť deti pracujúcich rodičov. „Ešte stále nie je zverejnené Rozhodnutie ministra školstva, v ktorom budú určené kritéria prednostného umiestnenia detí do škôl. Až budú stanovené tieto kritéria, verím, že zriaďovateľom bude umožnené doplniť si ich o svoje tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Predpokladám, že do základných škôl dokážeme prijať všetkých žiakov 1. až 5. ročníka, ktorých zákonní zástupcovia budú mať záujem o návrat detí do školy. Rovnako sa o to pokúsime aj v materských školách, aj keď tu môže nastať problém s kapacitou a budeme to musieť riešiť v súčinnosti so všetkými školami a výchovno-vzdelávacími zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ uviedla vedúca odboru školstva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši Marta Gerbocová. Prevádzková doba škôlok a škôl by podľa avizovaných informácií mala byť maximálne deväť hodín. ✅ Mesto Liptovský Mikuláš predbežne zvažuje otvoriť tieto zariadenia od 6.30 do 15.30 tak, aby sa čo najviac vyhovelo pracujúcim rodičom. Mesto Liptovský Mikuláš má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, dve základné školy s materskou školou a deväť materských škôl. Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojich detí do materských škôl a prvých až piatych ročníkov základných škôl, môžu kontaktovať riaditeľov a sledovať informácie na webových stránkach škôl.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby Uvoľňovanie opatrení COVID-19: Plaváreň otvárame pre športové kluby
  20.05.2020 - Tlačové správy

  Na základe uvoľňovania reštriktívnych opatrení otvára mesto Liptovský Mikuláš od 1. júna krytú plaváreň pre športové kluby. Plaváreň bude otvorená výlučne pre kluby zamerané na prípravu športovcov, a to v obmedzenom režime v čase od 14.00 do 18.00 h. ✅Športovci budú do budovy Krytej plavárne vstupovať v presne určených časových intervaloch pred tréningovou jednotkou. Bližšie informácie dostanú od svojich trénerov zo športového klubu. ✅Členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustia priestory plavárne. Vstup športových klubov do priestorov krytej plavárne je možný výlučne za dodržania podmienok určených Úradom verejného zdravotníctva SR.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Oznam
  20.05.2020 - Oznamy

  Oznámenie Mesta Liptovský Mikuláš, že v roku 2020 sa neuskutoční verejné zhromaždenie (verejné zvažovanie) k prerokovaniu návrhov projektov na financovanie a realizáciu z participatívneho rozpočtu.

  Horizontálny predel obsahu
  Zamestnanci aj klienti sú negatívni Zamestnanci aj klienti sú negatívni
  19.05.2020 - Tlačové správy

  Testovanie na COVID-19 dopadlo v mestskom Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na výbornú. Všetky výsledky zamestnancov zariadenia aj klientov sú negatívne. Zariadenie pre seniorov má 26 zamestnancov a 43 klientov. Podľa včerajších vyjadrení premiéra SR však k uvoľňovaniam opatrení v zariadeniach pre seniorov ešte nedôjde. V návrhu uvoľňovania opatrení štátu sa zatiaľ spomína 15. jún ako možný termín na spustenie návštev a povolenie vychádzok seniorov v domovoch sociálnych služieb. Rýchlotesty zo štátnych hmotných rezerv boli použité aj v mestskom Komunitnom centre a v nocľahárni v Hlbokom. Žiadny z 12 zamestnancov a 12 klientov nebol pozitívne testovaný na COVID-19, všetky výsledky sú v poriadku.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FO_1956BB_LM_Majerska_2020" - líniová stavba, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FO_0487BB_LM_Podbreziny2_2020" - líniová stavba, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s.

  Horizontálny predel obsahu
  Oznámenie o uložení zásielky
  19.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

  Horizontálny predel obsahu
  Opravujeme chodník pred synagógou Opravujeme chodník pred synagógou
  18.05.2020 - Tlačové správy

  Po konzultácii s pamiatkármi ostane zachovaná technológia osadenia dlažby do pieskového lôžka, a to bez akéhokoľvek betónovania. Aby opravený chodník, ktorý bude slúžiť výhradne pre chodcov, nemohli poškodiť automobily, olemujeme ho vkusne upravenými nízkymi stĺpikmi s retiazkami. Chodník bude prirodzene ústiť do parkoviska pred synagógou a prví návštevníci sa po ňom budú môcť prejsť najneskôr do konca mája. Synagógu vlani počas letnej sezóny navštívilo takmer 5000 turistov z celého sveta.


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oprava chyby v písaní zmeny územného rozhodnutia číslo: MsÚ/ÚR a SP 2019/5555-07/AMi, 2020/752-07/AMi zo dňa 30.01. 2020.

  Horizontálny predel obsahu
  Verejná vyhláška
  18.05.2020 - Úradná tabuľa

  Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu a o nariadenie ústneho pojednávania vo veci stavby "Osvetlenie spevnených plôch, parkovacích plôch a účelovej komunikácie" - stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Prima Slovakia, s.r.o.

  Horizontálny predel obsahu