Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Príroda

  Liptovský Mikuláš leží v strede Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 576 m, na pravom brehu Váhu. Obklopujú ho najvyššie a najkrajšie pohoria Slovenska. Ich hrebene presahujú 1500 m. Nad hornou hranicou lesa akoby ste vstúpili do iného sveta – do malebnej ríše alpínskych lúk, skál, vysokohorských pustatín, jazier, vodopádov a jej odvekých obyvateľov – vysokohorských rastlín a živočíchov.

  Klíma Liptovského Mikuláša je charakteristická teplými a daždivými letnými mesiacmi a studenými zimami so snehom. Najsuchšie mesiace sú obvykle december až február, najdaždivejší mesiac je júl, kedy naprší viac ako trojnásobok januárového úhrnu zrážok. Priemerné denné teploty v mesiacoch december až február obvykle klesajú pod nulu, ale priemerné denné teploty pod nulou sa môžu vyskytovať od októbra do apríla. V letných mesiacoch býva priemerná denná teplota spravidla okolo 17°C, ale môže dosahovať aj 25°C.

     Lesopark Háj-Nicovô


  Hory

  Prírodné krásy radia Liptov medzi najatraktívnejšie regióny Slovenska. Samotný Liptovský Mikuláš leží v mierne teplej klimatickej oblasti na dne Liptovskej kotliny, ktorá má priemernú ročnú teplotu okolo 7°C. Lúčnatá a oráčinová Liptovská kotlina je obklopená vencom hôr, v ktorých prevládajú ihličnaté, najmä smrekové lesy. Nad ich hornou hranicou rastie kosodrevina, vyššie sú už len alpínske lúky a skalné biotopy. Veľmi pestrá je flóra vápencových oblastí Červených vrchov a Sivého vrchu v Západných Tatrách, vápencových oblastí Nízkych Tatier i Chočských vrchov. Už od mája hýria pestrými farbami kvetov.


  Voda

  Voda je v živote mesta a regiónu prítomná v rôznych podobách. Prvou sú rieky a horské bystriny Liptova, ktoré boli oddávna využívané na lov rýb, najmä pstruhov a lipňov. Všetky toky prameniace v Liptove ústia do Váhu, riečnej osi regiónu a najdlhšej slovenskej rieky. Najväčším a najkrajším prítokom Váhu z Tatier je rieka Belá. V jej krištáľovo čistej vode majú domov strieborné lipne a bodkované pstruhy, ktoré sú výzvou nielen pre domácich rybárov. Spenené a dravé vody zas lákajú vodákov k raftingu.


  Príroda

  Liptovský Mikuláš leží v strede Liptovskej kotliny v nadmorskej výške 576 m, na pravom brehu Váhu. Obklopujú ho najvyššie a najkrajšie pohoria Slovenska. Ich hrebene presahujú 1500 m. Nad hornou hranicou lesa akoby ste vstúpili do iného sveta – do malebnej ríše alpínskych lúk, skál, vysokohorských pustatín, jazier, vodopádov a jej odvekých obyvateľov – vysokohorských rastlín a živočíchov.

  Klíma Liptovského Mikuláša je charakteristická teplými a daždivými letnými mesiacmi a studenými zimami so snehom. Najsuchšie mesiace sú obvykle december až február, najdaždivejší mesiac je júl, kedy naprší viac ako trojnásobok januárového úhrnu zrážok. Priemerné denné teploty v mesiacoch december až február obvykle klesajú pod nulu, ale priemerné denné teploty pod nulou sa môžu vyskytovať od októbra do apríla. V letných mesiacoch býva priemerná denná teplota spravidla okolo 17°C, ale môže dosahovať aj 25°C.

   


  Lesopark Háj-Nicovô


  Hory

  Prírodné krásy radia Liptov medzi najatraktívnejšie regióny Slovenska. Samotný Liptovský Mikuláš leží v mierne teplej klimatickej oblasti na dne Liptovskej kotliny, ktorá má priemernú ročnú teplotu okolo 7°C. Lúčnatá a oráčinová Liptovská kotlina je obklopená vencom hôr, v ktorých prevládajú ihličnaté, najmä smrekové lesy. Nad ich hornou hranicou rastie kosodrevina, vyššie sú už len alpínske lúky a skalné biotopy. Veľmi pestrá je flóra vápencových oblastí Červených vrchov a Sivého vrchu v Západných Tatrách, vápencových oblastí Nízkych Tatier i Chočských vrchov. Už od mája hýria pestrými farbami kvetov.


  Voda

  Voda je v živote mesta a regiónu prítomná v rôznych podobách. Prvou sú rieky a horské bystriny Liptova, ktoré boli oddávna využívané na lov rýb, najmä pstruhov a lipňov. Všetky toky prameniace v Liptove ústia do Váhu, riečnej osi regiónu a najdlhšej slovenskej rieky. Najväčším a najkrajším prítokom Váhu z Tatier je rieka Belá. V jej krištáľovo čistej vode majú domov strieborné lipne a bodkované pstruhy, ktoré sú výzvou nielen pre domácich rybárov. Spenené a dravé vody zas lákajú vodákov k raftingu.